Замовляйте онлайн або телефонуйте безплатно 0 800 212 312

Активуйте подарунковий доступ ▶ ▷

Довідник спеціаліста з охорони праці

Зразки інструкцій з охорони праці за професіями

Зміст

Інструкції з охорони праці розробляються на основі нормативно-правових актів з охорони праці, технологічної документації підприємства з урахуванням конкретних умов виробництва та вимог безпеки, викладених в експлуатаційній та ремонтній документації підприємств - виготовлювачів устаткування, що використовується на цьому підприємстві.

Інструкція з охорони праці на робочому місці затверджуються роботодавцем і є обов’язковими для дотримання працівниками відповідних професій або виконавцями відповідних робіт на цьому підприємстві.

Зразки інструкцій з охорони праці за професіями мають відповідати законодавству про охорону праці.

Коли переглядати інструкцію

Інструкції з охорони праці:

1. Інструкція з охорони праці для бухгалтера

Бухгалтер належить до професійної групи «Фахівці». Посадова інструкція бухгалтера визначає конкретний перелік посадових обов’язкiв. Зокрема, посадовою інструкцією бухгалтера передбачено: бухгалтер повинен знати Правила та норми охорони праці. Вимоги щодо необхідності розробляти Інструкцію з охорони праці для бухгалтера – немає. Однак особі, яка виконує обов’язки бухгалтера, зібрані в одному документі вимоги щодо безпеки праці можуть стати в пригоді.

Скачати Інструкція з охорони праці бухгалтера

Інструкція з охорони праці бухгалтера

Розміщення інструкцій

Інструкції з охорони праці по професіям
Леонід Шевчуквикладач охорони праці навчально-курсового комбінату «Професіонал-Фаст»
Чи потрібно розміщувати інструкції на робочих місцях

2. Інструкція з охорони праці для газозварника

Інструкція з охорони праці для газозварника є інструкцією за професією, що встановлює вимоги безпеки під час виконання газополум’яних робіт на тимчасових робочих місцях  з використанням нестаціонарного (переносного або пересувного) газозварювального або газорізального обладнання — ацетиленового генератора, який є джерелом одержання ацетилену з карбіду кальцію.

Скачати Інструкція з охорони праці для газозварника

Інструкція з охорони праці для газозварника

3. Інструкція з охорони праці для маляра

Інструкція з охорони праці маляра є інструкцією за професією, що встановлює вимоги безпеки під час виконання робіт із фарбування робочих поверхонь елементів будівельних конструкцій під час проведення будівельних та ремонтних робіт, крім тих будівельних конструкцій, що утворюють замкнені або важкодоступні простори.

Скачати Інструкція з охорони праці для маляра

Інструкція з охорони праці для маляра

4. Інструкція з охорони праці для слюсаря-сантехніка

Інструкція з з охорони праці для слюсаря-сантехніка нормативним актом за спеціальністю, що визначає правила безпеки під час утримання сантехсистем (що розташовані всередині будинків) житлового господарства.

Скачати Інструкція з охорони праці для слюсаря-сантехніка

Інструкція з охорони праці для слюсаря-сантехніка

5. Інструкція з охорони праці водія легкового автомобіля

Інструкція з охорони праці для водія легкового автомобіля є інструкцією за професією, яка встановлює вимоги безпеки під час експлуатації легкових автомобілів.

Скачати Інструкція з охорони праці для водія легкового автомобіля

Інструкція з охорони праці водія

6. Інструкція з охорони праці для директора підприємства

Директор підприємства належить до професійної групи «Керівники». У ст. 13 Закону України «Про охорону праці» передбачено, що посадові особи, яких призначає роботодавець, повинні забезпечувати вирішення конкретних питань охорони праці. Вимоги щодо необхідності розробляти Інструкцію з охорони праці для директора – немає. Однак особі, яка виконує обов’язки директора підприємства, необхідно знати правила і норми охорони праці та застосовувати їх у своїй діяльності.

Скачати Інструкція з охорони праці для директора підприємства

Інструкція з охорони праці для директора підприємства

7. Інструкція з охорони праці для менеджера

Інструкція з охорони праці для менеджера є інструкцією за професією, що встановлює вимоги безпеки під час виконання робіти. Інструкцію розроблено на основі законодавства України про охорону праці та з урахуванням вимог галузевих нормативно-правових актів. Працівники, які порушили вимоги цієї інструкції, несуть персональну відповідальність в установленому законодавством порядку.

Скачати Інструкція з охорони праці для менеджера

Інструкція з охорони праці для менеджера

8. Інструкція з охорони праці для прибиральниці

Інструкція з охорони праці для прибиральниці і є інструкцією за професією, що встановлює вимоги безпеки під час виконання робіт. Прибиральниця службових приміщень утримує службові приміщення у належному санітарному стані. Робота прибиральниці є одноосібною. Прибирання проводиться згідно з графіком, затвердженим роботодавцем.

Скачати Інструкція з охорони праці для прибиральниці

Інструкція з охорони праці для прибиральниці

9. Інструкція з охорони праці при прибиранні приміщень

Під час прибирання приміщень працівник може зіштовхнутися зі шкідливими та небезпечними факторами виробництва. Для мінімізації шкідливого впливу зазначених факторів та для захисту життя і здоров’я особи, яка виконує роботи з прибирання приміщень, розроблена ця інструкція.

Скачати Інструкція з охорони праці при прибиранні приміщень

Інструкція з охорони праці при прибиранні приміщень

10. Інструкція з охорони праці при користуванні електропобутовими приладами

Співробітник, що використовує електропобутові прилади (далі – ЕПП) в процесі роботи на підприємстві, такі як: електрочайниками, мікрохвильовими печами, водопідігрівачами, холодильниками та іншими побутовими електронагрівальними приладами проходить первинний інструктаж перед початком своєї трудової діяльності. Інформація про це вноситься до Журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці.

Скачати Інструкція з охорони праці при користуванні електропобутовими приладами

Інструкція з охорони праці при користуванні електроприладами

11. Інструкція з охорони праці для слюсаря

Інструкція з охорони праці для слюсаря будівельного відповідає вимогам до професії та містить правила безпеки під час виконання небезпечних робіт за цією спеціальністю. Співробітники, які порушили норми цього документу, несуть особисту відповідальність відповідно до наслідків, до яких призвело порушення.

Для роботи слюсарем не потрібен профдобір. Роботи, які виконуються спеціалістом цього профілю є:

  • робітами підвищеної небезпеки;
  • робітами зі шкідливими та небезпечними умовами праці.

Подібні інструкції слід переглядати не менш як один раз на 3 роки.

Скачати Інструкція з охорони праці для слюсаря

Інструкція з охорони праці для слюсаря

12. Інструкція з охорони праці при виконанні робіт на висоті

Інструкція з охорони праці під час виконання робіт на висоті є нормативним актом, що містить обов’язкові для дотримання вимоги з охорони праці під час виконання робіт на висоті. З інструкцією ознайомлюються всі, хто виконує роботи на висоті, під розпис.

До самостійної роботи допускаються особи віком не молодше 18 років, придатні за станом здоров’я до виконання робіт за відповідною професією, які пройшли професійний добір, спеціальне навчання та перевірки знань з охорони праці, умінь і навичок безпечного виконання робіт, одержали відповідне посвідчення, мають необхідну кваліфікацію та практичні навички робіт на висоті, пройшли інструктаж з охорони праці.

Скачати Інструкція з охорони праці при виконанні робіт на висоті

Інструкція з охорони праці при виконанні робіт на висоті

13. Інструкція з охорони праці для електрика

Інструкція розроблена відповідно до Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 29.01.1998 № 9 та Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 № 15, з наступними змінами і доповненнями.

Електрик проходить інструктаж згідно з цією інструкцією перед початком роботи (первинний інструктаж) та щоквартально (повторний інструктаж). Результати інструктажу заносяться до Журналу реєстрації інструктажів із питань охорони праці на робочому місці.

Скачати Інструкція з охорони праці для електрика

Інструкція з охорони праці для електрика

14. Інструкція з охорони праці для комплектувальника

Інструкція розроблена відповідно до Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 29.01.1998 № 9, Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 № 15. Дія інструкції поширюється на всі підрозділи Підприємства.

Інструкція є обов’язковим для виконання нормативним документом для робітників, зайнятих ручним переміщенням вантажів на Підприємстві.

Скачати Інструкція з охорони праці для комплектувальника

Інструкція з охорони праці для комплектувальника

15. Інструкція з охорони праці для двірника

Двірник проходить інструктаж за цією інструкцією перед початком роботи (первинний інструктаж), а потім через кожні шість місяців (повторний інструктаж). Результати інструктажу заносять до Журналу реєстрації інструктажів із питань охорони праці на робочому місці. У журналі після проходження інструктажу має бути підпис особи, яка проводить інструктаж, та двірника.

За невиконання положень цієї інструкції двірник несе відповідальність згідно з законодавством.

Скачати Інструкція з охорони праці для двірника

Інструкція з охорони праці для двірника

16. Інструкція з охорони праці при роботі на персональному комп’ютері

Дія інструкції з охорони праці поширюється на всі підрозділи підприємства, де виконують роботи з персональним комп’ютером.

За цією інструкцією працівника, який використовує персональний комп’ютер, інструктують перед початком роботи, а потім через кожні 6 місяців.

Скачати Інструкція з охорони праці при роботі на персональному комп’ютері

Інструкція з охорони праці при роботі на персональному комп’ютері

17. Інструкція з охорони праці для чистильника оснащення та пристроїв при роботі на мийній машині

До самостійної роботи чистильником оснащення та пристроїв і до роботи на мийній машині допускають осіб віком не молодше 18 років, які пройшли: 

  • навчання з безпечної роботи на установці;
  • інструктаж з охорони праці на робочому місці (первинний, повторний);
  • медичний огляд.

Перед допуском до самостійної роботи працівник має пройти стажування в установленому порядку. Строк стажування має бути достатнім для набуття практичних навичок, ознайомлення з технологією виконання робіт та технологічними пристроями, інструкціями з охорони праці та експлуатування установки.

Скачати Інструкція з охорони праці для чистильника оснащення та пристроїв при роботі на мийній машині

Інструкція з охорони праці для чистильника оснащення та пристроїв при роботі на мийній машині

18. Інструкція з охорони праці для електромонтера з ремонту і обслуговування електроустаткування

Електромонтер забезпечує проведення монтажу, ремонту, налагодження  електроустаткування, його правильну технічну експлуатацію, проведення перевірок роботи обладнання з метою своєчасного виявлення несправності та її усунення, а також виконує інші функціональні обов’язки, згідно з посадовою інструкцією.

Скачати Інструкція з охорони праці для електромонтера з ремонту і обслуговування електроустаткування

Інструкція з охорони праці для електромонтера з ремонту і обслуговування електроустаткування

19. Інструкція з охорони праці для персоналу операційних блоків

До роботи в операційних блоках допускають осіб, які пройшли медичний огляд, інструктажі з охорони праці та пожежної безпеки, стажування на робочому місці, мають закінчену вищу та середню медичну освіту, а також молодший медичний персонал, який пройшов спеціальну підготовку, та мають І групу з електробезпеки.

Скачати Інструкція з охорони праці для персоналу операційних блоків

Інструкція з охорони праці для персоналу операційних блоків

20. Інструкція з охорони праці для водія автотранспорту категорії «В»

Інструкція розроблена відповідно до Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 29.01.1998 № 9; Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 № 15. Дія інструкції поширюється на всі підрозділи Підприємства.

Працівник проходить інструктаж за цією інструкцією перед початком роботи (первинний інструктаж), а потім через кожні три місяці (повторний інструктаж). Результати інструктажу заносять до Журналу реєстрації інструктажів із питань охорони праці на робочому місці. У журналі після проходження інструктажу має бути підпис особи, яка проводить інструктаж, та працівника.

Скачати Інструкція з охорони праці для водія автотранспорту категорії «В»

Інструкція з охорони праці для водія автотранспорту категорії «В»

21. Інструкція з охорони праці під час робіт на свердлильному верстаті

Не допускають до роботи на свердлильних верстатах осіб, молодших 18 років. Працювати на свердлильних верстатах може особа, яка пройшла відповідне навчання, медичнй огляд, вступний інструктаж з охорони праці та інструктаж на робочому місці. Перед тим, як працівника допустять до самостійної роботи, він має пройти стажування на робочому місці. Працівника допускають до самостійної роботи при позитивних результатах стажування, перевірки вміння та навичок безпечного виконання робіт.

Скачати Інструкція з охорони праці під час робіт на свердлильному верстаті

Інструкція з охорони праці під час робіт на свердлильному верстаті

22. Інструкція з охорони праці для столяра

Столяр проходить інструктаж згідно з цією інструкцією перед початком роботи (первинний інструктаж), а потім через кожні 3 місяці (повторний інструктаж). Результати інструктажу заносяться до «Журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці». У журналі після проходження інструктажу повинен бути підпис особи, яка інструктує, та столяра.

Столярні роботи можуть виконуватися лише особами, які досягли 18 років. Вони повинні пройти професійне навчання і мати посвідчення, яке дозволяє самостійно працювати за спеціальністю. Перед початком роботи столяр проходить медичний огляд, за результатами якого його мають визнати придатним до роботи. 

Скачати Інструкція з охорони праці для столяра

Інструкція з охорони праці для столяра

23. Інструкція з охорони праці для вантажника

Вантажник проходить інструктаж згідно з цією інструкцією перед початком роботи (первинний інструктаж), а потім через кожні 6 місяців (повторний інструктаж).

Результати інструктажу заносяться до «Журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці». У журналі після проходження інструктажу повинен бути підпис особи, яка інструктує, та вантажника.

Скачати Інструкція з охорони праці для вантажника

Інструкція з охорони праці для вантажника

24. Інструкція з охорони праці для інженера-електроніка

До роботи інженером-електроніком допускається особа:

  • не молодше 18 років, яка має відповідну повну або базову вищу освіту відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр);
  • володіє достатніми теоретичними знаннями і професійними навичками;
  • не має протипоказань до роботи за станом здоров’я;
  • пройшла попередній (при вступі на роботу) і періодичний (під час трудової діяльності) медичні огляди;
  • пройшла навчання безпечним методам і прийомам виконання робіт, а також вступний інструктаж з охорони праці та інструктаж з охорони праці на робочому місці, перевірку знань вимог охорони праці, стажування на робочому місці (за необхідності) і має відповідну групу з електробезпеки. Повторні інструктажі проводяться не рідше одного разу на півроку.

Скачати Інструкція з охорони праці для інженера-електроніка

Інструкція з охорони праці для інженера-електроніка

25. Інструкція з охорони праці для коменданта гуртожитку

До виконання обов’язків завідувача (коменданта) гуртожитку допускаються особи, які досягли 18 років, мають освіту не нижче середньої спеціальної, не мають медичних протипоказань, пройшли на робочому місці вступний та первинний інструктажі з охороні праці, інструктаж з пожежної безпеки, інструктаж з електробезпеки на 1 групу, перевірку знань вимог охорони праці.

Скачати Інструкція з охорони праці для коменданта гуртожитку

Інструкція з охорони праці для коменданта гуртожитку

26. Інструкція з охорони праці для сторожа

До роботи сторожем допускається особа не молодша 18 років, яка пройшла медичне обстеження, вступний інструктаж з охорони праці, інструктаж на робочому місці та інструктаж з пожежної безпеки.

Скачати Інструкцію з охорони праці для сторожа

Інструкція з охорони праці для сторожа

27. Інструкція з охорони праці для комірника

До роботи комірником допускається особа не молодша 18 років, яка пройшла медичне обстеження, вступний інструктаж з охорони праці, інструктаж при виконанні робіт з підвищеною небезпекою, інструктаж на робочому місці та інструктаж з пожежної безпеки.

Скачати Інструкцію з охорони праці для комірника

Інструкція з охорони праці для комірника

28. Інструкція з охорони праці для вчителя

До роботи вчителем допускається особа, яка має спеціальну педагогічну освіту і за станом здоров’я може виконувати відповідний вид роботи. З учителем повинні бути проведені інструктажі з охорони праці: вступний (при вступі на роботу), первинний (на робочому місці), повторний (у встановлені терміни). Якщо при проведенні занять вчитель використовує електрообладнання (прилади, пристрої, верстати тощо) він повинен пройти відповідне навчання з наступною здачею екзамену.

Скачати Інструкцію з охорони праці для вчителя

Інструкція з охорони праці для вчителя

29. Інструкція з охорони праці для працівника офісу

До роботи допускають працівників, які пройшли інструктажі з питань охорони праці та інструктажі з пожежної безпеки. Працівник проходить інструктаж за цією інструкцією перед початком роботи (первинний інструктаж), а потім через кожні шість місяців (повторний інструктаж). Результати інструктажу заносять до Журналу реєстрації інструктажів із питань охорони праці на робочому місці.

Скачати Інструкцію з охорони праці для працівників офісу

Інструкція з охорони праці для працівника офісу

30. Інструкція з охорони праці при проведенні газонебезпечних робіт (чистка ємкостей)

До самостійної роботи допускають осіб не молодше 18 років, які пройшли медичний огляд та спеціальне навчання з охорони праці при газонебезпечних роботах, вступний інструктаж з охорони праці, інструктаж на робочому місці та інструктаж з пожежної безпеки, навчених безпечним методам і прийомам виконання цих робіт, застосуванню засобів індивідуального захисту. Перед допуском до самостійної роботи працівник має пройти стажування безпосередньо на робочому місці. Допускають до самостійної роботи лише при позитивних результатах стажування, перевірки вміння та навичок безпечного виконання робіт.

Скачати Інструкцію з охорони праці при проведенні газонебезпечних робіт (чистка ємкостей)

Інструкція з охорони праці при проведенні газонебезпечних робіт (чистка ємкостей)31. Інструкція з охорони праці для тракториста-машиніста сільськогосподарського виробництва

До роботи трактористом може бути допущена особа, не молодша 18 років, яка має відповідну професійно-технічну освіту або повну загальну середню освіту та пройшла курсове навчання за програмою підготовки тракториста машиніста сільськогосподарського виробництва в закладах освіти, пройшла вступний інструктаж з питань охорони праці, первинний інструктаж на робочому місці, пройшла медичний огляд і не має протипоказань до виконання обов’язків за станом здоров’я.

Скачати Інструкцію з охорони праці для тракториста-машиніста сільськогосподарського виробництва та за потреби адаптуйте її до умов вашого підприємства.

Інструкція з охорони праці при проведенні газонебезпечних робіт (чистка ємкостей)

32. Інструкція з охорони праці для оператора АЗС

До роботи оператором може бути допущена особа, не молодша 18 років, яка має середню освіту, пройшла вступний інструктаж з питань охорони праці, первинний інструктаж на робочому місці, навчання за програмою пожежно-технічного мінімуму і має про це відповідне посвідчення, навчання за професією на спеціальних курсах з одержанням відповідного посвідчення та стажування на робочому місці, а також пройшла медичний огляд і не має протипоказань до виконання обов’язків за станом здоров'я.

Оператор, який працює з електричним обладнанням, також повинен пройти навчання правил його безпечної експлуатації і мати відповідне посвідчення.

Скачати Інструкцію  з охорони праці для оператора АЗС та за потреби адаптуйте її до умов вашого підприємства.

Інструкція з охорони праці при проведенні газонебезпечних робіт (чистка ємкостей)

33. Інструкція з охорони праці для шліфувальника

До самостійної роботи шліфувальником не допускають осіб, молодших 18 років. Працювати шліфувальником може особа, яка пройшла медичний огляд, спеціальне навчання з безпечної роботи на верстаті, вступний інструктаж із охорони праці, інструктажі на робочому місці (первинний, повторний) та інструктаж із пожежної безпеки. Перед тим, як працівника допустять до самостійної роботи, він має пройти стажування на робочому місці. Працівника допускають до самостійної роботи при позитивних результатах стажування, перевірки вміння та навичок безпечного виконання робіт.

Скачати Інструкцію з охорони праці для шліфувальника

Інструкція з охорони праці при проведенні газонебезпечних робіт (чистка ємкостей)

34. Інструкція з охорони праці для чергового адміністратора квест-кімнати

До роботи адміністратором може бути допущена особа не молодша 18 років, яка має відповідний досвід роботи в закладах з масовим перебуванням людей, пройшла вступний інструктаж з питань охорони праці та виробничої санітарії, первинний інструктаж на робочому  місці, інструктаж з пожежної безпеки, навчання і стажування за професією, а також не має протипоказань до виконання обов’язків за станом здоров’я.

Скачати інструкцію  з охорони праці для чергового адміністратора квест-кімнати

Інструкція з охорони праці при проведенні газонебезпечних робіт (чистка ємкостей)

35.  Інструкція з охорони праці для офіціанта

До роботи офіціантом може бути допущена особа, не молодша 18 років, яка має відповідну професійно-технічну освіту, пройшла вступний інструктаж із охорони праці та виробничої санітарії, первинний інструктаж на робочому  місці, інструктаж з пожежної безпеки, навчання, стажування та перевірку знань з основної професії, а також пройшла медичний огляд та не має протипоказань до виконання обов’язків за станом здоров’я.

Скачати інструкцію з охорони праці для офіціанта

Інструкція з охорони праці при проведенні газонебезпечних робіт (чистка ємкостей)

36. Інструкція з охорони праці для кухаря

До роботи кухарем може бути допущена особа, не молодше 18 років, яка має середню професійну освіту, пройшла вступний інструктаж з охорони праці, інструктаж на робочому місці, інструктаж з пожежної безпеки, навчання, стажування та перевірку знань з основної професії, а також пройшла медичний огляд та не має протипоказань до виконання обов’язків за станом здоров’я.

Скачати інструкцію з охорони праці для кухаря

Інструкція з охорони праці при проведенні газонебезпечних робіт (чистка ємкостей)

Інструкція з охорони праці для вчителів початкової школи

Інструкція з охорони праці для вчителів початкової школи є нормативним документом, що містить обов’язкові для дотримання вчителем початкових класів (далі — вчитель) у закладі загальної середньої освіти вимоги з охорони праці при виконанні робіт, які визначені його функціональними обов’язками.

Інструкція з охорони праці для вчителів початкової школи cкачати

Інструкція з охорони праці при проведенні газонебезпечних робіт (чистка ємкостей)

19 серпня 2019
Інструкція з охорони праці для прибиральника службових приміщень є інструкцією за професією, що встановлює вимоги безпеки під час виконання робіт із прибирання службових приміщень. 4844
16 серпня 2019
Інструкція з охорони праці для вчителів початкової школи — це нормативний документ, що містить обов’язкові для вчителів вимоги з охорони праці. За потреби адаптуйте документ до умов вашого закладу. 295
29 липня 2019
Скачайте примірну інструкцію з охорони праці електрогазозварника та за потреби адаптуйте її до умов вашого підприємства. 527
8 липня 2019
Наведено примірну інструкцію з охорони праці для лікаря загальної практики — сімейного лікаря. За потреби адаптуйте її до умов вашого підприємства. 586
7 червня 2019
Скачайте інструкцію з охорони праці для тракториста-машиніста сільськогосподарського виробництва та за потреби адаптуйте її до умов вашого підприємства. 677
Знову це надокучливе спливаюче вікно!

57 секунд на реєстрацію і документ Ваш!

А також шпаргалки для спеціаліста з охорони праці, інструкції з охорони праці, журнали реєстрацій інструктажів без обмежень
 

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
АБО ЗАЙТИ ЧЕРЕЗ СОЦМЕРЕЖІ
Зареєструватися і скачати
Знову це надокучливе спливаюче вікно!

57 секунд на реєстрацію і документ Ваш!

А також шпаргалки для спеціаліста з охорони праці, інструкції з охорони праці, журнали реєстрацій інструктажів без обмежень
 

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
АБО ЗАЙТИ ЧЕРЕЗ СОЦМЕРЕЖІ
Зареєструватися і скачати

Скачайте План роботи інженера з охорони праці

Скористайтеся готовим зразком плану або адаптуйте власний з урахуванням особливостей вашого підприємства.

План роботи інженера з охорони праці

 Скачати