Атестація робочих місць осіб з інвалідністю

25 листопада 2021
145
Середній бал: 5 із 5

Запитання

Який порядок атестації за умовами праці робочих місць осіб з інвалідністю?

Відповідь

Основні засади створення правових, соціально-економічних, організаційних умов для усунення або компенсації наслідків, спричинених стійким порушенням здоров’я організму, функціонування системи підтримання особами з інвалідністю фізичного, психічного, соціального благополуччя, сприяння їм у досягненні соціальної та матеріальної незалежності визначає Закон України «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні» від 06.10.2005 № 2961-IV (далі — Закон).

Атестація робочих місць осіб з інвалідністю

Тест-практикум. Атестація робочих місць за умовами праці

Робоче місце особи з інвалідністю — місце або виробнича ділянка постійного або тимчасового знаходження особи у процесі трудової діяльності на підприємствах, в установах і організаціях (ст. 1 Закону).

Тобто будь-яке робоче місце, на яке за трудовим договором прийняли особу з інвалідністю, може бути робочим місцем особи з інвалідністю. Після звільнення зазначеної особи робоче місце перестає бути робочим місцем особи з інвалідністю.

Чинне законодавство не передбачає окремого порядку атестації робочого місця особи з інвалідністю за умовами праці. Атестацію слід проводити відповідно до вимог Порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці, затвердженого постановою КМУ від 01.08.1992 № 442.