Перевірка знань з охорони праці за допомогою автоекзаментора

11 листопада 2021
93
Середній бал: 5 із 5
  • Теми:

Запитання

Чи правомірно проводити навчання працівників, що виконують роботи підвищеної небезпеки, дистанційно, а перевірку знань — за допомогою автоекзаменатора? Протокол підписують члени комісії, які пройшли відповідне навчання в навчальному центрі.

Відповідь

Спеціальне навчання з питань охорони праці на підприємстві проводить роботодавець за навчальними планами та програмами, розробленими з урахуванням конкретних видів робіт, виробничих умов, функціональних обов’язків працівників і затвердженими наказом (розпорядженням) роботодавця (п. 4.3 Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 № 15; НПАОП 0.00-4.12-05).

Які документи зазначати у протоколі з перевірки знань з питань охорони праці

Навчання з питань охорони праці можна проводити дистанційно, з використанням інформаційно-комунікаційних технологій, зокрема шляхом відеозв’язку (ст. 13 Закону про охорону праці).

Форма перевірки знань з питань охорони праці працівників — тестування, залік або іспит. Тестування проводить комісія за допомогою технічних засобів (автоекзаменатори, модульні тести тощо), залік або іспит — за екзаменаційними білетами у вигляді усного або письмового опитування (п. 3.12 НПАОП 0.00-4.12-05).

Отже, проводити навчання і перевірку знань з питань охорони праці з використанням інформаційно-комунікаційних технологій, зокрема автоекзаменатора, правомірно.