Знаки безпеки у газовій котельні

2 листопада 2021
200
Середній бал: 5 із 5

Запитання

Як розмістити знаки безпеки перед входом до газової котельні?

Відповідь

Тепловий пункт є вузлом керування системами теплоспоживання, приєднаними до теплової мережі. Він призначений для:

  • обліку, регулювання і розподілу тепла по окремих дільницях;
  • трансформації параметрів теплоносія;
  • контролю за роботою місцевих систем теплоспоживання і теплової мережі.

Інфостенд: Основні знаки пожежної безпеки

На дверях теплового пункту обов’язково зазначте написи:

  • «Тепловий пункт ....»;
  • «Стороннім вхід заборонено»;
  • «Відповідальний за експлуатацію....»;
  • «Телефон ....».

Знаки безпеки у газовій котельніСкачайте інструкцію про заходи пожежної безпеки у котельні

Підстава — пункти 6.4.1, 6.4.3 Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж, затверджених наказом Мінпаливенерго від 14.02.2007 № 71.

Форму і колір знаків безпеки визначає Технічний регламент знаків безпеки і захисту здоров’я працівників, затверджений постановою КМУ від 25.11.2009 № 1262, а оформлення знаків безпеки — ДСТУ ISO 3864-1:2005 «Графічні символи. Кольори безпеки і знаки безпеки. Частина 1. Принципи проектування знаків безпеки для робочих місць та місць громадського призначення».