Медогляди для електротехнічного персоналу

14 жовтня 2021
264
Середній бал: 5 із 5

Запитання

Яка періодичність проходження медичних оглядів електротехнічного персоналу на підприємстві?

Відповідь

Метою попереднього (під час прийняття на роботу) чи періодичного (протягом трудової діяльності) медичного огляду є визначення стану здоров’я працівника та можливості виконання ним без погіршення стану здоров’я професійних обов’язків в умовах дії конкретних шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу; своєчасного виявлення гострих чи хронічних професійних захворювань, та інше.

Як організувати медичні огляди працівників

Правила проведення медогляду працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, та осіб віком до 21 року підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, визначає «Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій», затверджений наказом МОЗ України № 246 від 21.05.2007 року.

Тип робіт необхідно враховувати для визначення порядку проходження медичних оглядів. Наприклад, роботи на кабельних лініях і діючих електроустановках відносять до робіт з підвищеною небезпекою. А роботи з обслуговування діючої електроустановки напругою до і вище 1000 В та виконання в них оперативних переключень, налагоджувальних, монтажних робіт та високовольтних випробувань, роботи під напругою в електроустановках до і вище 1000 В, роботи, пов’язані з діючим енергетичним обладнанням відносяться до робіт, де є потреба у професійному доборі.

В Переліку шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу, при роботі з якими обов’язкові попередній (періодичні) медичний огляд працівників, наведеному в Додатку 4, та Переліку робіт, для виконання яких є обов’язковим попередній (періодичні) медичний огляд працівників, наведеному в Додатку 5 визначено періодичність проведення медичних оглядів, фах лікарів, які беруть участь у їх проведенні, перелік необхідних лабораторних, функціональних та інших досліджень, а також медичні протипоказання допуску до виконання робіт, пов’язані із впливом виробничих факторів.

Так, для електротехнічного персоналу, що виконує роботи з оперативного обслуговування і ремонту діючих електроустановок напругою 127 В і вище змінного струму і 110 В постійного струму, а також монтажні та налагоджувальні роботи, дослідження та вимірювання у цих електроустановках, встановлена періодичність медичного огляду раз на 2 роки.

Зауважимо, роботодавець не лише здійснює контроль за проведенням медичних оглядів у строки, погоджені з закладом охорони здоров’я, але і організовує за свій рахунок проведення медичних оглядів як для тих працівників, що вже працюють на підприємстві, так і для тих, яких лише приймають на роботу.

Джерело: Управління Держпраці у Кіровоградській області