Цивільно-правовий договір з підрядником на будівництві

7 жовтня 2021
126
Середній бал: 5 із 5

Запитання

Як укладати та виконувати договори підряду на будівництві? Чи можна виконувати роботи за ЦПД?

Відповідь

Як укладати та виконувати договори підряду, наприклад на будівництві, регламентують Загальні умови укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, затверджені постановою КМУ від 01.08.2005 № 668 (далі — Загальні умови).

Роботи на будівництві: типові порушення

Відповідно до пунктів 65—68 Загальних умов підрядник повинен:

  • відповідати кваліфікаційним та іншим вимогам, зокрема мати досвід виконання аналогічних робіт і ресурси, щоб їх виконувати;
  • отримати встановлені законодавством дозволи (ліцензії) на виконання окремих видів робіт;
  • забезпечити дотримання трудового законодавства, зокрема створення здорових і безпечних умов праці та відпочинку працівників на об’єкті будівництва;
  • забезпечити проведення відповідного інструктажу працівників;
  • погодити із замовником порядок залучення до робіт робочої сили — субпідрядників.

Загальні умови не дають прямої відповіді на те, чи правомірно укладати ЦПД на будівництві. Однак вони опосередковано вказують, що для певних видів робіт підрядником не може бути фізична особа. Наприклад, щоб виконувати роботи підвищеної небезпеки та експлуатувати (застосовувати) машини, механізми, устатковання підвищеної небезпеки, необхідно отримати документи дозвільного або декларативного характеру. Підстава — Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затверджений постановою КМУ від 26.10.2011 № 1107. Фізична особа може отримати такі документи лише на незначний обсяг робіт. Зазвичай ці роботи належать до незалежної професійної діяльності.

Не можна залучати фізичну особу на умовах ЦПД до робіт, які за технологічним регламентом потребують колективної організації роботи, де результатом виконаних робіт є не окремі технологічні операції, а виконана робота загалом. Наприклад, на роботи з будівельною опалубкою, які передбачають бригадний спосіб ведення робіт зі спеціалізацією на окремих технологічних операціях — монтажні, теслярські, підсобні роботи — необхідно укласти договір підряду з трудовим колективом.