Протокол перевірки знань: інструкції та нормативно-правові документи

21 вересня 2021
166
Середній бал: 5 із 5

Запитання

Чи потрібно у протоколі перевірки знань із питань охорони праці працівників вказувати нормативно-правові документи, за якими проводили перевірку, а також перелік інструкцій з охорони праці, що діють на підприємстві?

Відповідь

Перевірку знань працівників із питань охорони праці проводять за нормативно-правовими актами з охорони праці, дотримання яких входить до їхніх функціональних обов’язків. Підстава — пункт 3.8 Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 № 15.

Тест-практикум. Перевіряємо знання з охорони праці

Нормативно-правові акти з охорони праці — це правила, норми, регламенти, положення, інструкції та інші документи, обов’язкові для виконання. Так визначає цей термін стаття 27 Закону про охорону праці.

У протоколі перевірки знань потрібно вказати загальнодержавні та галузеві нормативно-правові акти з охорони праці, а також інструкції з охорони праці з урахуванням конкретних видів робіт, виконання яких належить до функціональних обов’язків працівників.

Повний перелік інструкцій з охорони праці, що діють на підприємстві, вносити до протоколу не потрібно.

Вимоги експлуатаційних документів щодо безпечної експлуатації машин, механізмів, устатковання вносять до інструкцій з охорони праці суб’єкта господарювання. Тому в протоколі їх теж не перераховують.