Переробка положення про систему управління охороною праці

7 вересня 2021
111
Середній бал: 5 із 5
  • Теми:

Запитання

Чи потрібно переробляти положення про систему управління охороною праці (СУОП) на підприємстві, якщо змінилися посадові особи та директор підприємства?

Відповідь

У цьому питанні керуйтеся Порядком опрацювання і затвердження роботодавцем нормативних актів з охорони праці, що діють на підприємстві, затвердженим наказом Держнаглядохоронпраці від 21.12.1993 № 132 (далі — Порядок).

Система управління охороною праці на підприємстві кнопки

Порядок не передбачає необхідності розробляти нове положення про СУОП, якщо на підприємстві змінилися посадові особи, зокрема директор.

Згідно з пунктом 2.10 Порядку роботодавець зобов’язаний:

  • установити систематичний контроль за відповідністю нормативних актів з охорони праці вимогам чинного законодавства;
  • своєчасно переглядати та вносити зміни або опрацювати й затвердити новий нормативний акт з охорони праці.

Оскільки нормативно-правові акти не визначають строк перегляду положення про СУОП, це питання розв’язує новий керівник підприємства.

Зверніть увагу, що нормативно-правові акти з охорони праці потрібно переглядати не рідше ніж раз на 10 років. Підстава — стаття 28 Закону про охорону праці.