Навчання працівників та видача посвідчень

31 серпня 2021
257
Середній бал: 5 із 5

Запитання

Чи може підприємство самостійно проводити навчання працівників правилам охорони праці під час роботи з інструментом і пристроями та видавати посвідчення?

Відповідь

Так, може.

Тест-практикум. Перевіряємо знання з охорони праці

Спеціальне навчання з питань охорони праці можна проводити як у навчальному центрі, так і безпосередньо на підприємстві. Підстава — пункти 4.2 та 4.3 Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 № 15 (НПАОП 0.00‑4.12‑05).

Перевірку знань із питань охорони праці після проведення спеціального навчання здійснюють згідно з пунктом 4.4 НПАОП 0.00-4.12-05.

Посвідчення за умови проходження навчання і перевірки знань з охорони праці на підприємстві обов’язково видавати лише тим працівникам, які виконують роботи підвищеної небезпеки (п. 3.14 НПАОП 0.00-4.12-05).

Отже, проводити навчання і перевірку знань із питань охорони праці, зокрема за Правилами охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями, затвердженими наказом Міненерговугілля від 19.12.2013 № 966 (НПАОП 0.00-1.71-13), можна на підприємстві. І це в компетенції посадових осіб підприємства.