Необхідна кількість протоколів засідання комісії з перевірки знань

24 серпня 2021
182
Середній бал: 5 із 5

Запитання

Чи можна фіксувати результати перевірки знань спеціального навчання працівників підприємства з питань охорони праці в одному протоколі засідання комісії з перевірки знань? Чи потрібно оформлювати різні відповідні протоколи?

Відповідь

Перевірку знань працівників із питань охорони праці проводять за нормативно-правовими актами з охорони праці, дотримання яких входить до їхніх функціональних обов’язків.

Тест-практикум. Перевіряємо знання з охорони праці

На це вказує пункт 3.8 Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 № 15 (НПАОП 0.00-4.12-05).

Форма протоколу засідання комісії з перевірки знань із питань охорони праці містить графу «Перелік основних нормативно-правових актів з охорони праці, за якими проводилася перевірка знань».

Один протокол складають, якщо всі перелічені акти стосуються усіх зазначених у протоколі працівників.