Медогляди для водіїв навантажувачів

12 серпня 2021
208
Середній бал: 5 із 5

Запитання

Чи мають водії навантажувачів обов’язково проходити передрейсові та післярейсові огляди, якщо навантажувач не перетинає територію підприємства?

Відповідь

Навантажувач — машина циклічної дії, що належить до безрейкового долішнього транспорту (технологічних транспортних засобів; далі — ТТЗ), обладнана підіймальним механізмом (вантажопідіймачем) і вилами (платформою) або одним із змінних вантажозахоплювальних пристроїв, щоб підіймати, транспортувати, навантажувати, розвантажувати, штабелювати та укладати вантажі.

Так визначає цей термін частина 21 пункту 4 розділу І Правил охорони праці під час експлуатації навантажувачів, затверджених наказом Мінсоцполітики від 27.08.2018 № 1220 (НПАОП 0.00-1.83-18).

Документація щодо експлуатації навантажувачів

Навантажувачі належать до ТТЗ, що не використовують на дорогах загального користування, і підпадають під визначення:

Великотоннажний та інший технологічний транспортний засіб — великотоннажний автомобіль, який за своєю конструкцією та обладнанням призначений для перевезення вантажів, транспортування розкривних порід і корисних копалин на відкритих гірничих розробках чи ґрунту на будівництві, а також інший механічний транспортний засіб, зокрема обладнаний спеціальними пристроями чи механізмами, або транспортний засіб, призначений для руху тільки в поєднанні з іншим транспортним засобом, яким керує машиніст (оператор, водій) і який використовує власник для забезпечення виробничих процесів під час провадження ним господарської діяльності (виготовлення продукції, виконання робіт, надання послуг), а також для переміщення сировини (матеріалів), що обробляється, і відходів виробництва

Про це йдеться у підпункті 1 пункту 2 Порядку відомчої реєстрації та ведення обліку великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів, затвердженого постановою КМУ від 06.01.2010 № 8.

Роботи, пов’язані з управлінням наземним, підземним, повітряним та водним транспортом, належать до робіт, де є потреба у професійному доборі. Підстава — пункт 9 Переліку робіт, де є потреба у професійному доборі, затвердженого наказом МОЗ та Держнаглядохоронпраці від 23.09.1994 № 263/121. Тобто водій навантажувача підлягає медичним оглядам. Їх проводять, щоб визначити здатність водіїв безпечно керувати транспортними засобами. Це передбачає стаття 45 Закону України «Про дорожній рух» від 30.06.1993 № 3353-ХІІ.

Обов’язкові щозмінний передрейсовий та післярейсовий медичні огляди для водіїв транспортних засобів підприємств, що перевозять пасажирів і вантажі, тобто перевізників. На це вказує пункт 1.4 розділу І Положення про медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів, затвердженого спільним наказом МОЗ, МВС від 31.01.2013 № 65/80 (далі — Положення). Щозмінний передрейсовий медичний огляд проводять для водіїв транспортних засобів перевізника безпосередньо перед їх виїздом у рейс (п. 4.1 розд. ІV Положення).

Автомобільний перевізник — фізична або юридична особа, яка на комерційній основі чи власним коштом перевозить пасажирів чи/та вантажі транспортними засобами. Так визначає цей термін стаття 1 Закону України «Про автомобільний транспорт» від 05.04.2001 № 2344-III.

Інші працівники транспортних засобів проходять медичні огляди як працівники, зайняті на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці, з урахуванням специфіки діяльності, шкідливих і небезпечних факторів виробничого середовища та трудового процесу. Так скеровує пункт 2.14 розділу ІІ Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженого наказом МОЗ від 21.05.2007 № 246.

Отже, передрейсовий та післярейсовий медичні огляди не стосуються водіїв навантажувачів, які керують ТТЗ, що не експлуатують на дорогах загального користування.