Роботи на дахах будівель: нормативна база та навчання працівників

10 серпня 2021
132
Середній бал: 5 із 5

Запитання

Згідно з яким НПАОП мають пройти навчання працівники, які виконують роботи на дахах будівель?

Відповідь

Працівники, які мають виконувати роботи на дахах будівель, пройшли навчання згідно з Правилами охорони праці під час виконання робіт на висоті, затвердженими наказом Держгірпромнагляду від 27.03.2007 № 62 (НПАОП 0.00-1.15-07). Але служба охорони праці підприємства-замовника наполягає на тому, що вони мають бути навчені відповідно до пункту 99 Переліку робіт з підвищеною небезпекою, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 №  15 (НПАОП 0.00-8.24-05). Згідно з яким НПАОП мають пройти навчання працівники, які виконують роботи на дахах будівель?

Типові порушення під час робіт на висоті: як уникнути біди?

Працівники, яких залучають до робіт підвищеної небезпеки та таких, де є потреба в професійному доборі, повинні щорічно проходити спеціальне навчання та перевірку знань із питань охорони праці. Так зобов’язує стаття 18 Закону про охорону праці.

Працівники, яких залучають до робіт на дахах будівель, мають пройти навчання і перевірку знань не за програмою НПАОП 0.00-1.15-07, а за програмою спеціального навчання «Роботи з ремонту, фарбування, очистки від снігу та пилу дахів будівель за відсутності огорож» відповідно до пункту 99 НПАОП 0.00-8.24-05. Ця програма має базуватися на вимогах НПАОП 0.00-1.15-07 і відповідних інструкцій з охорони праці суб’єкта господарювання.

У протоколі з перевірки знань і в посвідченнях працівників має бути запис про проходження спеціального навчання і перевірки знань безпечних методів роботи з ремонту, фарбування, очистки від снігу та пилу дахів будівель за відсутності огорож.