Одноособове обслуговування електроустановок відповідальним за електрогосподарство

8 липня 2021
163
Середній бал: 5 із 5

Запитання

Електрик, що був у штаті підприємства, звільнився. Чи достатньо, згідно з нормативними документами, для виконання робіт тільки відповідального за електрогосподарство — керівника, який пройшов атестацію?

Відповідь

Задля утримання електроустановок керівник підприємства зобов’язаний:

  • призначити відповідального за справний стан і безпечну експлуатацію електрогосподарства з-поміж інженерно-технічних працівників, які мають електротехнічну підготовку та пройшли перевірку знань у встановленому порядку;
  • забезпечити достатню кількість електротехнічних працівників.

Підстава — пункт 1.3.1 Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів, затверджених наказом Держнаглядохоронпраці від 09.01.1998 № 4 (НПАОП 40.1-1.21-98; далі — ПБЕЕС).

Нормативна база з питань утримання електроустановок споживачів

Особа, що відповідає за електрогосподарство, повинна мати ІV групу з електробезпеки для обслуговування електроустановок на напругу до 1 кВ або V групу з електробезпеки для обслуговування електроустановок на напругу понад 1 кВ. На це вказує пункт 1.4 розділу ІV Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів, затверджених наказом Мінпаливенерго від 25.07.2006 № 258.

Одноособово можуть обслуговувати електроустановки оперативні працівники, які мають:

  • IV групу з електробезпеки — електроустановки напругою понад 1000 В;
  • ІІІ групу з електробезпеки — електроустановки напругою до 1000 В.

Підстава — пункт 2.2.3 ПБЕЕС.

Одноособово можна:

  • проводити огляд електроустановок (п. 2.2.13 ПБЕЕС);
  • виконувати роботи, зазначені в пункті 3.14.3 ПБЕЕС;
  • виконувати роботи, зазначені в пункті 3.14.6 ПБЕЕС;
  • проводити випробування ізоляційних матеріалів і виробів (засобів захисту, різних ізоляційних деталей тощо) поза електроустановкою напругою понад 1000 В з використанням стендів, у яких струмовідні частини закриті суцільними або сітчастими огородженнями, а двері забезпечені блокуванням (п. 7.6.8 ПБЕЕС);
  • обслуговувати щітковий апарат електродвигуна, що працює (п. 6.4.6 ПБЕЕС);
  • записувати покази електролічильників та інших вимірювальних приладів, установлених на щитах керування і в розподільчому устаткованні, виконувати роботи з електролічильниками без зняття напруги, але з відключенням навантаження (п. 6.5.11, 6.5.17 ПБЕЕС).

На кожному підприємстві має бути опрацьований та затверджений Перелік робіт, які виконують за нарядами-допусками, розпорядженнями і в порядку поточної експлуатації (п. 3.2.9 ПБЕЕС).

Отже, за відсутності електротехнічного персоналу та наявності тільки особи, відповідальної за електрогосподарство, на підприємстві неможливо проводити роботи за нарядом-допуском на електроустановках. Виконують тільки ті роботи, які можна проводити одноособово, якщо особа, що відповідає за електрогосподарство, має права оперативного персоналу.