Пільги за шкідливі умови праці на віддаленій роботі

6 липня 2021
64
Середній бал: 5 із 5

Запитання

Чи зберігаються пільги за шкідливі та важкі умови праці при віддаленій роботі?

Відповідь

Карта умов праціСкачати бланк

Право на пільги та компенсації, зокрема на скорочену тривалість робочого часу, щорічну додаткову оплачувану відпустку, пільгову пенсію, оплату праці у підвищеному розмірі, безплатне забезпечення лікувально-профілактичним харчуванням, молоком або рівноцінними харчовими продуктами, мають працівники, зайняті на роботах із шкідливими та важкими умовами праці. Підстава — стаття 7 Закону про охорону праці.

Шкідливі умови праці на підприємстві: алгоритм дій роботодавця

Рішення про віднесення робіт, професій/посад до категорії із шкідливими та важкими умовами праці у кожному конкретному випадку приймають на підставі результатів атестації робочих місць за умовами праці. Як її проводити, визначає Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці, затверджений постановою КМУ від 01.08.1992 № 442.

У процесі вивчення факторів виробничого середовища і трудового процесу під час атестації визначають:

  • характерні для конкретного робочого місця шкідливі виробничі чинники;
  • нормативні значення (гранично допустима концентрація, гранично допустимий рівень) параметрів, факторів виробничого середовища і трудового процесу;
  • фактичне значення факторів виробничого середовища і трудового процесу;
  • тривалість (відсоток від тривалості зміни) дії виробничого чинника.

Підприємства використовують результати атестації, щоб розробити заходи для поліпшення умов праці, а також установити пільги й компенсації, передбачені законодавством.

Щоб працівник отримав відповідну пільгу чи компенсацію за роботу із шкідливими й важкими умовами праці, мають бути дотримані такі умови:

  • своєчасно (не рідше ніж раз на п’ять років) проведена атестація робочих місць за умовами праці;
  • наявність професії, посади, роботи у відповідному Списку, Переліку;
  • підтвердження права на певну пільгу чи компенсацію за результатами атестації робочих місць;
  • зайнятість на роботах, передбачених відповідним Списком, Переліком, необхідну тривалість робочого часу, визначену нормативним документом.

Якщо відсутня хоча б одна з цих умов, працівник не матиме права на ту чи ту пільгу або компенсацію.

Отже, працівнику, який виконує роботу віддалено, зазвичай вдома, неможливо провести атестацію його робочого місця та й не потрібно, адже він не працює під впливом шкідливих виробничих чинників.