Первинний інструктаж перед прийняттям на роботу

1 липня 2021
258
Середній бал: 5 із 5

Запитання

Працівника прийняли на роботу з 04.06.2021 (перший робочий день), але керівник виробництва, куди йде працівник, провів первинний інструктаж 03.06.2021. Чи правомірно це?

Відповідь

Ні, неправомірно.

Інструктажі з питань охорони праці

Первинний інструктаж на робочому місці проводять працівнику в перший робочий день безпосередньо на робочому місці перед тим, як він почне виконувати функціональні обов’язки. Підстава — пункт 6.4 Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 № 15 (НПАОП 0.00-4.12-05).

Тому в цьому випадку керівник виробництва діяв неправомірно, оскільки на момент проведення первинного інструктажу працівник ще не був штатним працівником підприємства. Це можна трактувати як залучення до роботи працівника без оформлення з ним трудових відносин відповідно до чинного законодавства.