Облік наказів з охорони праці

8 червня 2021
391
Середній бал: 5 із 5

Запитання

На підприємстві формуємо документацію з охорони праці. Чи потрібно вести окремо нумерацію наказів з охорони праці, починаючи з першого, і зберігати їх окремо? Чи продовжувати нумерацію наказів з основної діяльності та зберігати все разом?

Відповідь

Нормативно-правові акти з охорони праці не регламентують, як вести облік наказів із питань охорони праці.

Як реєструвати документи, визначають Правила організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затверджені наказом Мін’юсту від 18.06.2015 № 1000/5.

Як організувати роботу СОП

За змістом накази поділяють на групи:

  • накази з основної діяльності (стосуються роботи всього підприємства чи окремих підрозділів);
  • накази з адміністративно-господарських питань (пов’язані з господарським облаштуванням та забезпеченням підприємства);
  • накази з кадрових питань (особового складу).

Накази керівника підприємства з питань організації охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки, цивільного захисту можуть належати до кожної з цих груп.

Так, до наказів з основної діяльності належать накази:

До наказів з адміністративно-господарських питань належать, зокрема, накази: щодо інструкцій з охорони праці; проведення обов’язкових попереднього та періодичних медичних оглядів працівників; перевірки готовності підприємства до роботи в осінньо-зимовий період; створення комісії з перевірки знань із питань охорони праці підприємства.

До наказів з кадрових питань належать, наприклад, накази про надання щорічних додаткових відпусток працівникам за роботу зі шкідливими та важкими умовами праці.

Накази з охорони праці реєструють у журналах, кількість яких відповідає основним групам. Кожному наказу надають відповідний порядковий номер. Окрему нумерацію наказів з охорони праці не ведуть.

СОП зазвичай веде облік та зберігає копії наказів з питань охорони праці.