Фіксація видачі посвідчень з електробезпеки

25 травня 2021
161
Середній бал: 5 із 5

Запитання

В якому журналі фіксувати видачу посвідчень з електробезпеки?

Відповідь

Форму журналу протоколів перевірки знань, де реєструють у наскрізному порядку протоколи про перевірку знань з присвоєнням або підтвердженням кваліфікаційної групи з електробезпеки, передбачає додаток 3 до Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів, затверджених наказом Держнаглядохоронпраці від 09.01.1998 № 4 (НПАОП 40.1-1.21-98).

Як присвоїти працівнику групу з електробезпеки

Працівнику, який пройшов перевірку знань для одержання кваліфікаційної групи допуску з електробезпеки, видають посвідчення встановленої форми згідно з додатком 2 до НПАОП 40.1-1.21-98. Форма посвідчення про перевірку знань містить рядок — № посвідчення.

Однак НПАОП 40.1-1.21-98 не містить вимог до обліку видачі посвідчень. Тому такий облік здійснюють у порядку, який передбачають Правила організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затверджені наказом Мін’юсту від 18.06.2015 № 1000/5.