Скільки декларацій відповідності має подати суб’єкт господарювання

18 травня 2021
222
Середній бал: 5 із 5

Запитання

Чи потрібно подавати декларацію відповідності з охорони праці на кожний вид робіт підвищеної небезпеки окремо? Чи всі види робіт та обладнання, яке підлягає декларуванню, необхідно в ній вказувати?

Відповідь

Декларація відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці (далі — декларація) дає право виконувати роботи підвищеної небезпеки та експлуатувати (застосовувати) машини, механізми, устатковання підвищеної небезпеки. Переліки таких робіт та машин, механізмів, устатковання наведено в додатках 6 і 7 до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затвердженого постановою КМУ від 26.10.2011 № 1107 (далі — Порядок № 1107).

Як ідентифікувати та декларувати об’єкти підвищеної небезпеки

Декларацію за формою згідно з додатком 8 до Порядку № 1107 подає роботодавець, виробник або постачальник, уповноважена ним особа особисто або поштовим відправленням до територіального органу Держпраці чи адміністратора центру надання адміністративних послуг у паперовій формі або в електронній формі через Єдиний державний веб-портал електронних послуг, зокрема через інтегровану з ним інформаційну систему Держпраці.

Територіальний орган Держпраці реєструє декларації на безоплатній основі протягом п’яти робочих днів з дня їх отримання. 

Відмова в реєстрації декларації не допускається.

Суб’єкт господарювання до декларації включає перелік робіт підвищеної небезпеки, які він виконує (дод. 6 до Порядку № 1107), або перелік машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, які він експлуатує (дод. 7 до Порядку № 1107). Тобто в одній декларації можна вказувати всі види робіт підвищеної небезпеки та всі машини, механізми, устатковання підвищеної небезпеки.

У декларації обов’язково необхідно подавати всі види робіт та обладнання, яке підлягає декларуванню.

Якщо змінилися відомості або суб’єкт господарювання виявив помилки в поданій декларації, він в установленому порядку подає оновлену декларацію протягом п’яти робочих днів з дня настання таких змін або з дня подання декларації в разі виявлення помилки.