Охорона праці на будмайданчику з кількома підрядниками

11 травня 2021
829
Середній бал: 5 із 5

Запитання

Хто відповідає за охорону праці будівельному майданчику, якщо роботи виконують два або більше підрядників?

Відповідь

Згідно з Мінімальними вимогами з охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках, якщо на будівельному майданчику будуть виконувати або виконують будівельні роботи два і більше підрядників (включаючи генерального підрядника), або ж підрядник і фізичні особи, або фізичні особи, замовник або керівник будівництва мають призначити одного або кількох координаторів з питань охорони праці на стадії розроблення проєктної документації на будівництво та координаторів з питань охорони праці на стадії будівництва.

Вимоги з охорони праці на будівельному майданчику

Під час виконання робіт на будівельних об’єктах кількома організаціями генпідрядник (у разі залучення замовником підрядників за прямими договорами — замовник) повинен визначити одну з підрядних організацій відповідальною за охорону праці на об’єкті. До обов'язків цієї організації входить:

  • здійснення допуску до виконання робіт лише тих субпідрядників (підрядників), які мають дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки;
  • спільна з субпідрядниками (підрядниками), які залучаються до виконання робіт, розробка графіку виконання сумісних робіт, заходів безпечного виконання робіт, які є обов’язковими для всіх організацій, котрі беруть участь у будівництві;
  • визначення небезпечних зон на будівельному майданчику та їх позначення відповідними знаками перед початком робіт;
  • координування дотримання виконавцями вимог з охорони праці;
  • контроль за дотриманням працівниками субпідрядних організацій рішень із питань охорони праці;
  • унеможливлення допуску на об’єкт будівництва сторонніх осіб;
  • забезпечення реєстрації всіх осіб, які входять на об’єкт будівництва або виходять з нього.

А ще до початку виконання будівельних робіт на будівельному майданчику замовник або керівник будівництва складає план з охорони праці з урахуванням вимог державних будівельних норм (ДБН А.3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві»).

Вимоги до заходів із забезпечення безпеки праці необхідно зазначити у проєктно-технологічній документації: проєктах організації будівництва та проєктах виконання робіт. Без останніх заборонено виконувати будівельно-монтажні роботи.

Проєкт виконання робіт повинен містити конкретні проектні рішення із забезпечення безпеки праці, які визначають технічні засоби і методи робіт і забезпечують виконання нормативних вимог безпеки праці.

Не пізніше ніж за 30 календарних днів до початку виконання будівельних робіт замовник або керівник будівництва зобов’язаний направити у територіальний орган Державної служби України з питань праці попередню інформацію про виконання робіт в одному із таких випадків:

  1. якщо передбачена тривалість будівельних робіт перевищує 30 робочих днів і на будівельних роботах одночасно буде зайнято понад 20 працівників та фізичних осіб;
  2. якщо планований обсяг виконання будівельних робіт перевищує 500 людиноднів.

Перед початком виконання робіт на території підприємства або цеху замовник і генпідрядник за участю субпідрядних організацій зобов’язані скласти акт-допуск. 

Джерело: Головне управління Держпраці у Херсонській області