Контроль проведення інструктажів з охорони праці на віддалених об’єктах

12 січня 2021
374
Середній бал: 5 із 5

Запитання

Як проконтролювати проведення інструктажів, якщо у будівельній компанії працівники працюють на різних об'єктах, під керівництвом різних майстрів?

Відповідь

Працівники під час прийняття на роботу та періодично повинні проходити на підприємстві інструктажі з питань охорони праці, надання домедичної допомоги потерпілим від нещасних випадків, а також з правил поведінки та дій при виникненні аварійних ситуацій, пожеж і стихійних лих. Цього вимагає пункт 6.1 Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держпраці від 26.01.2005№ 15 (далі — Типове положення).

Чи зберігаються пільги при віддаленій роботі

Основним документом щодо підтвердження проведення інструктажу з охорони праці (ОП) є запис у журналі реєстрації інструктажів.

Якщо працівник протягом певного періоду працює на різних об’єктах під керівництвом різних майстрів, то кожен майстер, як безпосередній керівник робіт, зобов’язаний провести первинний інструктаж із ОП з працівником, який прийшов працювати під його керівництвом, а потім проводити всі інструктажі з ОП за тими видами робіт, які працівник виконує під його керівництвом. Підстава —пункт 6 Типового положення.

Саме безпосередній керівник робіт зобов’язаний вести журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці.

Контроль за проведенням інструктажів з ОП здійснює служба охорони праці відповідн до пункту 3.14 Типового положення про службу охорони праці, затвердженого наказом Держпраці від 15.11.2004№ 255, а також комісія адміністративно-громадського контролю, що дієна підприємстві.

У разі порушення вимог Типового положення про службу охорони праці інженер з ОП має право:

  • видавати приписи, які є обов’язковими до виконання;
  • вимагати відсторонення від роботи осіб, які не пройшли передбачених законодавством навчання, інструктажу, перевірки знань і не мають допуску до відповідних робіт або не виконують вимоги нормативно-правових актів з ОП;
  • надсилати роботодавцю подання про притягнення до відповідальності посадових осіб і працівників, які порушують вимоги щодо ОП.

Як організувати охорону праці під час робіт на висоті

У разі систематичних порушень майстром строків проведення інструктажів інженер з ОП може вимагати проведення позачергової перевірки знань у такого майстра. Крім того, за ініціативою інженера з ОП власник може притягнути майстра до дисциплінарної відповідальності відповідно до вимог Кодексу законів про працю України, а саме:

  • застосувати за порушення трудової дисципліни таких заходів стягнення, як доганата звільнення (ст. 147);
  • відсторонити від роботи у разі відмови або ухилення від позачергової перевірки знань з ОП (ст. 46);
  • розірвати трудовий договір, укладений на невизначений строк, а також строковий трудовий договір до закінчення строку його чинності у випадку систематичного невиконання без поважних причин обов'язків, покладених на нього трудовим договором або правилами внутрішнього трудового розпорядку, якщо до нього раніше застосовувалися заходи дисциплінарного чи громадського стягнення (ст. 40).