Неповний робочий час для інженера з ОП: чи правомірно

30 грудня 2020
512
Середній бал: 5 із 5

Запитання

Чи обов’язково інженеру з охорони праці працювати повний робочий час на підприємстві з кількістю працівників 50 і більше? Чи може він на основному місці роботи працювати не за сумісництвом на 0,5 ставки?

Відповідь

Відповідно до статті 15 Закону про охорону праці на підприємстві з кількістю працюючих 50 і більше осіб роботодавець створює службу охорони праці (СОП) відповідно до типового положення, яке затверджує центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони праці.

Як визначити чисельність служби охорони праці

Пункт 1.2. Типового положення про службу охорони праці, затвердженого наказом Держпраці від 15.11.2004 № 255, вимагає від роботодавця з урахуванням специфіки виробництва та видів діяльності, чисельності працівників, умов праці та інших факторів розробити й затвердити Положення про службу охорони праці підприємства, визначити її структуру, чисельність, основні завдання, функції і права її працівників відповідно до законодавства.

Інженер з охорони праці, що представляє СОП на підприємствах із чисельністю працюючих 50 і більше осіб, не може працювати неповний робочий час (працювати на 0,5 ставки), тому що регламентовані Законом про охорону праці та Типовим положенням про службу охорони праці завдання і функції передбачають присутність інженера з ОП на підприємстві протягом усього робочого дня.