Право гірничого майстра на пільгове пенсійне забезпечення

26 листопада 2020
82
Середній бал: 5 із 5

Запитання

Чи має право гірничий майстер, який працює у кар’єрі на глибині понад 150 м, на пільгове пенсійне забезпечення?

Відповідь


Згідно зі статтею 114 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» підставою для призначення пенсії за віком на пільгових умовах є, перш за все, наявність виробництва, професії, робіт або посад у Списках № 1 і 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких повний робочий день дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, затверджених постановою КМУ від 24.06.2016 року № 461 (далі — Постанова 461) та підтвердження шкідливих умов праці працівника безпосередньо на робочому місці за результатами атестації робочих місць та за умови зайнятості його на цих роботах повний робочий день. Під повним робочим днем слід розуміти виконання роботи в умовах, передбачених Списками, не менше 80% робочого часу.

☝️ Як визначити тривалість роботи із шкідливими умовами праці

Нагадаємо, що з 01.01.2018 редакції списків змінені (Постанова КМУ від 04.07.2017 № 479). Зокрема, професія «майстер гірничий» була виключена зі Списку № 2 розділу I «Гірничі роботи».

Проте, у чинному Списку № 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці, зайнятість в яких повний робочий день дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, затвердженому Постановою 461 зі змінами, право на пенсію за віком на пільгових умовах передбачено у розділі І. «Гірничі роботи», підрозділі 3. Розрізи (кар’єри), рудники і відвали з видобування корисних копалин завглибшки 150 метрів і глибше за позицією «працівники, зайняті повний робочий день у розрізах, кар’єрах, рудниках і відвалах на роботах із видобування корисних копалин».

Якщо позиціями Списків № 1 і № 2 передбачені працівники, зайняті в певному виробництві без зазначення найменування професій (посад), такі позиції поширюються на всіх працівників незалежно від найменування їх професій (посад), у тому числі керівників, фахівців, майстрів (лист Мінсоцполітики від 24.11.2017 року № 22862/0/2-7/28).

Таким чином, працівник, який обіймає посаду гірничого майстра та працює у кар’єрі завглибшки 150 метрів і глибше, має право на пільгове пенсійне забезпечення за Списком № 1. Умова — відповідне право повинно бути підтверджене результатами атестації робочих місць.

Джерело: Управління Держпраці у Полтавській області