Коли повідомляти про зміну норм праці

22 жовтня 2020
253
Середній бал: 5 із 5

Запитання

Про зміну чинних норм праці роботодавець має поінформувати працівників не пізніше ніж за один місяць до запровадження. Хіба це не зміна істотних умов праці, що вимагає попередження за два місяці? Якщо так, то як розв’язати колізію?

Відповідь

Справді, не завжди можна розмежувати запровадження/заміну норм праці зі зміною істотних умов праці.

Роботодавець погоджує запровадження, заміну та перегляд норм праці з виборним органом первинної профспілкової організації/профспілковим представником. Роботодавець повинен роз’яснити працівникам причини перегляду норм праці, а також умови, за яких мають застосовувати нові норми. Він повідомляє працівників про нові та зміну чинних норм праці не пізніше ніж за один місяць до запровадження. Підстава — стаття 86 Кодексу законів про працю України (КЗпП).

✍ Як запровадити температурний скринінг працівників

Про зміну істотних умов праці — систем та розмірів оплати праці, пільг, режиму роботи, встановлення або скасування неповного робочого часу, суміщення професій, зміну розрядів і найменування посад та інших — повідомляйте працівника не пізніше ніж за два місяці (ч. 3 ст. 32 КЗпП).

Зміну істотних умов праці при провадженні роботи за тією ж спеціальністю, кваліфікацією чи посадою вважають правомірною, якщо вона спричинена змінами в організації виробництва і праці. Приклади: раціоналізація робочих місць, уведення нових форм організації праці, зокрема перехід на бригадну форму організації праці, впровадження передових методів, технологій тощо. На це вказує пункт 10 постанови Пленуму ВСУ «Про практику розгляду судами трудових спорів» від 06.11.1992 № 9.

Якщо на підприємстві запроваджують організаційно-технічні заходи, які підвищують продуктивність праці, спрощують роботу, роботодавець має попередити про зміни за місяць. Умова: працівникам не потрібно набувати нових знань.

Якщо, наприклад, підприємство закупило нове обладнання, і на ньому потрібно навчитися працювати, про це повідомляють за два місяці.