Хто відповідає за видачу працівникам ЗІЗ

1 жовтня 2020
595
Середній бал: 5 із 5

Запитання

Чи є нормативний документ, який чітко вказує, хто на підприємстві визначає потребу в спецодязі, спецвзутті та ЗІЗ для складання заявки на наступний рік? Хто відповідає за виписку та правильність ведення особистих карток для видачі спецодягу й інших засобів індивідуального захисту ?

Відповідь


Роботодавець забезпечує приймання і перевірку ЗІЗ, що надходять на підприємство, на їх відповідність вимогам нормативних документів та результатам оцінки. Для цього на підприємстві створюють комісію з представників адміністрації та профспілкової організації підприємства. Якщо профспілки немає, до комісії залучають уповноважену найманими працівниками особу з питань охорони праці. Про це йдеться у пункті 4 розділу ІІІ  Мінімальних вимог безпеки і охорони здоров’я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці, затверджених наказом Мінсоцполітики від 29.11.2018 № 1804 (НПАОП 0.00-7.17-18). Тобто рішення про потребу в ЗІЗ приймає комісія підприємства.

У визначенні норм безплатної видачі ЗІЗ беруть участь:

  • начальник структурного підрозділу;
  • інженер з охорони праці;
  • головний бухгалтер (бухгалтер).

Оперативний облік видачі ЗІЗ здійснює комірник. Якщо працівник повернув видані ЗІЗ, комірник має поставити підпис про отримання цих засобів в особистій картці обліку спецодягу, спецвзуття та інших ЗІЗ. Підстава — додаток 1 до НПАОП 0.00-7.17-18.

Правильність складання заявок на спецодяг та інші ЗІЗ контролює начальник відділу охорони праці. На це вказує глава 50 підрозділу «Керівники» розділу 1 «Професії керівників, професіоналів, фахівців та технічних службовців» Випуску 1 «Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого наказом Мінпраці від 29.12.2004 № 336.