Табличка біля верстата — потрібна чи ні

8 вересня 2020
661
Середній бал: 5 із 5

Запитання

Чи потрібно встановлювати біля кожного верстата табличку зі списком працівників, які мають право виконувати роботу на ньому, а також посадових осіб, які відповідають за утримання верстата у справному стані та за його безпечну експлуатацію?

Відповідь


Табличка біля верстата не є обов’язковою.

Якщо застосування засобу праці пов’язане з виникненням підвищеної загрози для безпеки або здоров’я працівників, необхідно вжити заходів:

  • щоб цей засіб праці застосовували тільки особи, за якими він закріплений;
  • ремонт, реконструкцію, підтримання в робочому стані та контроль проводили тільки ті працівники, в обов’язки яких це входить.

Підстава — пункт 1.6 глави 1 розділу VI Загальних вимог стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників, затверджених наказом МНС від 25.01.2012 №  67 (НПАОП 0.00-7.11-12).

Працівники мають бути поінформовані:

  • про небезпеку, що може виникнути в робочій зоні або на майданчику під час використання виробничого обладнання;
  • небезпеку, пов’язану з виробничим обладнанням, розташованим у їхній робочій зоні або на майданчику, якщо працівники безпосередньо не використовують таке обладнання;
  • будь-які зміни, що впливають на виробниче обладнання, розташоване в їхній робочій зоні або на майданчику.

Інформацію має бути надано, а письмові інструкції викладено у зрозумілій для працівників формі.

Табличка біля верстата — потрібна чи ні
Леонід Шевчуквикладач охорони праці навчально-курсового комбінату «Професіонал-Фаст»
Інструкції з охорони праці не розмістили на робочих місцях.

Про це йдеться у пунктах 19, 20 розділу ІІ Вимог безпеки та захисту здоров’я під час використання виробничого обладнання працівниками, затверджених наказом Мінсоцполітики від 28.12.2017 № 2072 (НПАОП 0.00-7.14-17).

Тобто для допуску до роботи з виробничим обладнанням необхідно закріпити працівника за цим обладнанням. Це роблять на підставі розпорядчого документа — наказу, розпорядження.

Працівника допустять до роботи з обладнанням, де немає потреби проводити роботи за відповідною професійною кваліфікацією, після того, як він успішно пройде відповідний інструктаж із питань охорони праці за видом робіт. Якщо обладнання не для загального користування, то за ним розпорядчим документом закріплюють виробничий персонал.