Строк дії атестації минув — чи мають право працівники на додаткову відпустку

3 вересня 2020
77
Середній бал: 5 із 5

Запитання

На підприємстві атестацію робочих місць за умовами праці провели 20.08.2014. Наступну атестацію не проводили, адже умови праці працівників не змінилися. Якої тривалості слід надавати щорічну додаткову відпустку цим працівникам?

Відповідь


Щорічну додаткову відпустку за роботу із шкідливими та важкими умовами праці надають працівникам, зайнятим на роботах, пов’язаних із негативним впливом на здоров’я шкідливих виробничих чинників. На це вказує стаття 7 Закону України «Про відпустки» від 15.11.1996 № 504/96-ВР.

Право на додаткову відпустку визначають за Списком виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими і важкими умовами праці, зайнятість працівників на роботах в яких дає право на щорічну додаткову відпустку, затвердженим постановою КМУ від 17.11.1997 № 1290.

Конкретну тривалість такої відпустки встановлюють колективним чи трудовим договором залежно від результатів атестації робочих місць за умовами праці та часу зайнятості працівника в цих умовах.

Як проводити атестацію, визначає Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці, затверджений постановою КМУ від 01.08.1992 № 442 (далі — Порядок № 442).

Атестацію проводить атестаційна комісія у строки, передбачені колективним договором, але не рідше ніж раз на п’ять років. Підстава — пункт 4 Порядку № 442.

За своєчасне та якісне проведення атестації відповідає керівник підприємства.

Із огляду на те, що строк дії атестації минув у серпні 2019 року, права на щорічну додаткову відпустку за роботу із шкідливими та важкими умовами праці працівники, про яких йдеться у запитанні, з цього часу не мають.