Хто відповідає за стан охорони праці на підприємстві

18 серпня 2020
3530
Середній бал: 5 із 5

Запитання

Кого слід призначити відповідальним за стан охорони праці на підприємстві — інженера з охорони праці чи заступника директора (головного інженера)?

Відповідь

За стан охорони праці на підприємстві відповідає його керівник. Він забезпечує функціонування системи управління охороною праці. Для цього, зокрема, створює відповідні служби та призначає посадових осіб, відповідальних за розв’язання конкретних питань охорони праці.  Про це йдеться у статті 13 Закону про охорону праці. Тому ні заступника директора, ні головного інженера, ні інженера з охорони праці не можна призначити відповідальним за стан охорони праці на підприємстві.

Головного інженера можна призначити відповідальним за справний стан машин, механізмів, устатковання та за безпеку праці підлеглих йому працівників.

Служба охорони праці підпорядковується безпосередньо роботодавцю. На це вказує стаття 15 Закону про охорону праці. На підприємстві інженер з охорони праці є при керівнику своєрідним «внутрішнім інспектором», який контролює, чи дотримуються працівники норм охорони праці.