Чи обов’язкова печатка в журналі

21 липня 2020
577
Середній бал: 5 із 5

Запитання

У журналах мають бути проставлені печатки. Але їх скасували. Як діяти у такому разі?

Відповідь


Суб’єкт господарювання має право використовувати у своїй діяльності печатки. Однак це не обов’язково. Наявність або відсутність відбитка печатки на документі не створює юридичних наслідків. На це вказує стаття 58-1 Господарського кодексу України.

На документах, що засвідчують права громадян і юридичних осіб, на яких фіксують факт витрати коштів та проведення операцій із матеріальними цінностями, підпис посадової особи скріплюють печаткою установи (за наявності). Підстава — пункт 1 глави 3 розділу ІІ Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затверджених наказом Мін’юсту від 18.06.2015 № 1000/5.

Тобто печатка в журналі не обов’язкова.

Скачайте інструкції з охорони праці та пожежної безпеки