Газополум’яні роботи: вимоги до персоналу

16 липня 2020
669
Середній бал: 5 із 5

Запитання

Які вимоги до виконавців та керівників газополум’яних робіт — паяння фреонових магістралей промислових холодильних установок із використанням пропан-бутану?

Відповідь

Роботи, пов’язані з обслуговуванням, експлуатацією та ремонтом компресорних і холодильних установок, які працюють на вибухонебезпечних та токсичних газах, і монтаж, демонтаж й обслуговування компресорного, холодильного обладнання належать до робіт із підвищеною небезпекою. На це вказують пункти 27 та 105 Переліку робіт з підвищеною небезпекою, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 № 15.

Вимоги безпеки під час технічного обслуговування фреонових холодильних установок визначають Правила будови і безпечної експлуатації фреонових холодильних установок, затверджені Держагропромом СРСР від 27.02.1988 (НПАОП 0.00-1.51-88).

Під дією полум’я хладони (фреони) розкладаються та утворюють токсичні продукти. Хладони 12, 13, 13В1, 22, 115, 502 за високих концентрацій спричиняють задуху через нестачу кисню. Про це йдеться у додатку 1 НПАОП 0.00-1.51-88.

Механічне очищення від водяного каменя трубок кожухотрубних апаратів, зварювальні, паяльні й інші ремонтні роботи проводять за нарядом-допуском після того, як видалили хладон. Підстава — розділ 11 НПАОП 0.00-1.51-88.

Заходи безпеки під час витоку хладону

Обслуговувати холодильні установки допускають особу, не молодшу 18 років, яка пройшла медичний огляд і спеціальне навчання з:

  • експлуатації холодильних установок — для машиністів;
  • автоматизації холодильних установок — для монтажників;
  • експлуатації й автоматизації холодильних установок — для електромеханіків.

Оскільки утримання холодильних установок відносять до робіт із підвищеною небезпекою, працівникам цієї категорії потрібно проводити щорічне навчання та перевірку знань із питань охорони праці. Періодичність навчання та перевірки знань відповідальних осіб — не рідше разу на три роки.

Отже, обслуговувальний персонал повинен пройти додаткове спеціальне навчання за документацією з експлуатації холодильних установок, а відповідальні особи — за НПАОП 0.00-1.51-88.

На кожному підприємстві мають бути інструкції з експлуатації обладнання, що входить до складу холодильної установки, а також розроблено інструкції з охорони праці та пожежної безпеки для обслуговувального персоналу. На це вказує розділ 2 та додаток 2 НПАОП 0.00-1.51-88.


Європейські кваліфікаційні вимоги до персоналу, якого залучають до роботи з холодильними установками, визначає ДСТУ EN 13313:2009 «Установки холодильні та теплові насоси. Компетентність персоналу».