Комісія з перевірки знань у відділеннях: скільки створити

2 липня 2020
66
Середній бал: 5 із 5

Запитання

В організації понад 150 відділень. Що робити, якщо комісія з перевірки знань головного офісу не спроможна провести перевірку в усіх відділеннях?

Відповідь

Як організувати навчання і перевірку знань із питань охорони праці на підприємстві, визначає розділ 3 Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 № 15 (НПАОП 0.00-4.12-05).

Перелік питань для перевірки знань з охорони праці працівників

За потреби можна створити комісії в окремих структурних підрозділах. Їх очолює керівник відповідного підрозділу чи його заступник. При цьому слід пам’ятати:

  • усі члени комісії мають пройти навчання та перевірку знань відповідно до НПАОП 0.00-4.12-05;
  • до складу комісії обов’язково має входити представник профспілки, а за відсутності профспілки — уповноважена найманими працівниками особа;
  • комісія є правочинною, якщо до її складу входить не менше трьох осіб.

Тож організація має створити необхідну кількість комісій із перевірки знань.