Інструктаж водія на автотранспорті іншого структурного підрозділу

11 червня 2020
120
Середній бал: 5 із 5

Запитання

Водій виконує роботу на автотранспорті іншого структурного підрозділу. Хто має проводити йому інструктаж на робочому місці?

Відповідь

10 правил охорони праці водіїв автотранспортних засобів

Первинний інструктаж з охорони праці проводять до початку роботи безпосередньо на робочому місці з працівником:

  • новоприйнятим (постійно чи тимчасово) на підприємство або до фізичної особи, яка використовує найману працю;
  • якого переводять з одного структурного підрозділу підприємства до іншого;
  • який виконуватиме нову для нього роботу;
  • відрядженим з іншого підприємства, який бере безпосередню участь у виробничому процесі на підприємстві.


Інструктаж проводять на робочому місці індивідуально або з групою осіб одного фаху за діючими на підприємстві інструкціями з охорони праці відповідно до виконуваних робіт.

Первинний інструктаж проводить безпосередній керівник робіт, начальник структурного підрозділу, майстер або фізична особа, яка використовує найману працю. Підстава — пункти 6.4, 6.8 Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 № 15 (НПАОП 0.00-4.12-05).

Безпосередній керівник робіт, який дає завдання працівнику щодо виконання робіт, здійснює особистий контроль за ходом їх виконання і дотриманням заходів безпеки на робочих місцях. На це вказує пункт 3 Порядку розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві, затвердженого постановою КМУ від 17.04.2019 № 337.

Уряд змінив порядок надання гірничих відводів
Георгій Лесенкоексперт з охорони праці, Київ
Не допускайте до роботи працівників, які не пройшли вступний інструктаж з охорони праці. Правильно його організувати допоможуть зразки необхідних документів.