Як організувати здоровпункт на підприємстві

9 червня 2020
1037
Середній бал: 5 із 5

Запитання

За умовами міжнародного договору між вітчизняним підприємством та іноземною компанією на кожному будмайданчику має бути бригада лікарів із трьох осіб для надання домедичної допомоги. Як оформити таку бригаду? Які документи мають принести лікарі? Які документи потрібно оформити підприємству?

Відповідь

Роботодавець зобов’язаний створити на робочому місці в кожному структурному підрозділі умови праці відповідно до нормативно-правових актів, а також забезпечити дотримання вимог законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці. Він також має вживати термінових заходів для допомоги потерпілим, за потреби — залучати професійні аварійно-рятувальні формування. Підстава — стаття 13 Закону про охорону праці.

У разі нещасного випадку на виробництві безпосередній керівник робіт чи інша уповноважена особа підприємства зобов’язані терміново організувати надання домедичної допомоги потерпілому та забезпечити, за потреби, його направлення до закладу охорони здоров’я. На це вказує пункт 5 Порядку розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві, затвердженого постановою КМУ від 17.04.2019 № 337.

☝ Що чекає на роботодавця, який приховав нещасний випадок

За рішенням роботодавця на підприємстві створюють одне або декілька приміщень для домедичної допомоги. Такі приміщення потрібно забезпечити необхідним обладнанням та матеріалами. Підстава — пункт 4.5 розділу ІV Загальних вимог стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників, затверджених наказом МНС від 25.01.2012 № 67. Тобто умова договору, про який ідеться у запитанні, відповідає законодавчим нормам та скеровує до організації пункту охорони здоров’я (далі — здоровпункт) на підприємстві.

Здоровпункт на підприємстві можна організувати як:

  • здоровпункт, що входить до складу поліклініки або амбулаторії і не є структурним підрозділом підприємства;
  • здоровпункт, влаштований на території підприємства фізичною особою — підприємцем (ФОП), який здійснює медичну практику на підставі ліцензії;
  • здоровпункт, який є структурним підрозділом підприємства.

Здоровпункт, що не є структурним підрозділом, створюють з ініціативи підприємства за погодженням із керівником центру первинної медико-санітарної допомоги (далі — ЦПМСД), до території обслуговування якого належить підприємство. Про це йдеться у пункті 1 розділу ІІІ Положення про центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги, затвердженого наказом МОЗ від 29.07.2016 № 801.

Утримує здоровпункт ініціатор його створення за власні кошти. Підприємство також:

  • надає приміщення, що відповідає санітарно-гігієнічним нормам;
  • створює належні виробничі умови;
  • забезпечує дотримання режиму роботи, охорони праці і протипожежної безпеки;
  • здійснює його оснащення;
  • забезпечує лікарськими засобами та виробами медичного призначення.

Однак працівники здоровпункту залишаються працівниками ЦПМСД.

У разі організації здоровпункту ФОП підприємство може передати в оренду або безплатне користування приміщення й обладнання. ФОП здійснюватиме медобслуговування на підставі договору про надання послуг з підприємством. Медперсонал є найманими працівниками ФОП, який має ліцензії на медичну практику.

Для організації здоровпункту, який є структурним підрозділом, підприємству доведеться обов’язково отримати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики. Підстава — пункт 15 частини першої статті 7 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» від 02.03.2015 № 222-VIII та Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з медичної практики, затверджені постановою КМУ від 02.03.2016 № 285. Після того, як отримали ліцензію, необхідно провести акредитацію здоровпункту відповідно до Порядку акредитації закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою КМУ від 15.07.1997 № 765.

Керівник підприємства має видати наказ про створення здоровпункту. У ньому потрібно вказати підстави для організації такого структурного підрозділу. Необхідно також розробити та затвердити положення про здоровпункт. У положенні детально викладіть порядок роботи здоровпункту. Положення може передбачати надання домедичної допомоги не тільки власним працівникам, а і членам їх сімей, іншим особам, які не перебувають у трудових відносинах із підприємством, платність або безплатність послуг для різних категорій осіб.

Працівники здоровпункту повинні мати медичну освіту, спеціалізацію та кваліфікаційну категорію, які підтверджують відповідними документами. Посадові обов’язки працівників медпункту встановлюють у посадових інструкціях. Окрім того, медичні працівники зобов’язані проходити попередній і періодичні медогляди та мати санітарні книжки. Під час роботи медперсонал має постійно підвищувати свій професійний розвиток та проходити атестацію на присвоєння або підтвердження кваліфікаційної категорії. Порядок проведення атестації лікарів затверджено наказом МОЗ від 22.02.2019 № 446. Медичні сестри та фельдшери проходять атестацію відповідно до Положення про атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою, затвердженого наказом МОЗ від 23.11.2007 № 742.

Зверніть увагу!

Медичні працівники зазвичай є військовозобов’язаними та підлягають військовому обліку.

Якщо на будівельних майданчиках здоровпункти створюють, щоб надавати домедичну допомогу при нещасному випадку, працівниками таких здоровпунктів можуть бути фельдшери швидкої та невідкладної медичної допомоги або парамедики. Фельдшери повинні мати диплом медичного коледжу про освіту та спеціалізацію за фахом «Швидка та невідкладна медична допомога». Парамедики — диплом медичного коледжу про освіту та спеціалізацію «Екстрена медицина» за кваліфікацією «Парамедик».

Рішення щодо способу створення здоровпункту має прийняти керівник підприємства.