Хто такий уповноважений із питань охорони праці

2 червня 2020
107
Середній бал: 5 із 5

Запитання

Які обов’язки має уповноважена найманими працівниками особа з питань охорони праці (уповноважений з ОП)? Ця особа увільнена від виконання основних обов’язків відповідно до штатного розпису?

Відповідь

Організація експлуатації об’єктів підвищеної небезпеки передбачає трирівневу структуру управління:

  • керівник — особа, відповідальна з нагляду за утриманням засобів виробництва;
  • спеціаліст — особа, відповідальна за технічний стан засобів виробництва;
  • робітник — особа, відповідальна за безпечну експлуатацію засобів виробництва.

Контроль за станом охорони праці здійснює на рівні:

  • керівництва — роботодавець;
  • інженерного забезпечення — фахівець служби охорони праці (СОП);
  • виконання у виробничих підрозділах — уповноважений з ОП.


На підприємстві СОП створюють для організації виконання правових, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних, соціально-економічних і лікувально-профілактичних заходів, щоб запобігти нещасним випадкам, професійним захворюванням та аваріям протягом трудової діяльності. Про це йдеться у Типовому положенні про службу охорони праці, затвердженому наказом Держнаглядохоронпраці від 15.11.2004 № 255 (далі — Положення № 255).

СОП під час виконання своїх обов’язків взаємодіє, зокрема, з представниками профспілки, а якщо її немає — з уповноваженими з ОП. На це вказують пункти 3.3 та 5.6 Положення № 255.

Уповноваженого з ОП призначають для оперативного контролю за станом охорони праці на робочих місцях. Під час виконання своїх обов’язків він взаємодіє із СОП. Про це йдеться у Типовому положенні про діяльність уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці, затвердженому наказом Держгірпромнагляду від 21.03.2007 № 56 (НПАОП 0.00-4.11-07).

Уповноваженим з ОП не може бути працівник, який згідно з посадовими обов’язками відповідає за забезпечення безпечних та здорових умов праці. Підстава — пункт 1.5 НПАОП 0.00-4.11-07. Тобто ним не може бути працівник, який належить до головних спеціалістів.

Штатний розпис підприємства не передбачає посаду уповноваженої найманими працівниками особи з питань охорони праці.

Уповноважений з ОП виконує функції контролю за станом безпеки та гігієни праці на робочих місцях на громадських засадах. За результатами перевірки він вносить роботодавцю пропозиції щодо усунення виявлених порушень. Тобто результати його перевірок виконувати не обов’язково.

Уповноважений з ОП бере участь у:

  • розслідуванні нещасних випадків та професійних захворювань на виробництві;
  • роботі комісії з питань охорони праці підприємства — за її наявності;
  • проведенні навчання, інструктажів та перевірки знань працівників з охорони праці.

Роботодавець увільняє уповноваженого з ОП від його безпосередніх обов’язків лише на час проходження ним навчання та перевірки знань із питань охорони праці. На це вказує пункт 1.9 НПАОП 0.00-4.11-07.