Медогляд користувачів персональних ЕОМ

5 травня 2020
1171
Середній бал: 5 із 5

Запитання

Як часто проходити медогляд користувачам персональних електронно-обчислювальних машин з відеотерміналом?

Відповідь

Однозначної відповіді немає.


Роботодавець має забезпечити власними коштами проведення медичних оглядів працівників відповідно до Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженого наказом МОЗ від 21.05.2007 № 246 (далі — Порядок № 246). На це вказує пункт 6 розділу ІІ Вимог щодо безпеки та захисту здоров’я працівників під час роботи з екранними пристроями, затверджених наказом Мінсоцполітики від 14.02.2018 № 207 (НПАОП 0.00-7.15-18).

▶ Готові документи для організації профілактичних заходів проти COVID-19 ◀

У законодавстві щодо періодичності медоглядів користувачів персональних електронно-обчислювальних машин з відеотерміналом (ПЕОМ з ВДТ) є суперечності.

У пунктах 6.1, 6.2 Державних санітарних правил і норм роботи з візуальними дисплейними терміналами електронно-обчислювальних машин «Гігієнічні вимоги до організації роботи з візуальними дисплейними терміналами електронно-обчислювальних машин», затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України від 10.12.1998 № 7 (ДСанПіН 3.3.2.007-98), зазначено:

Користувачі ПЕОМ з ВДТ мають проходити обов’язкові медогляди: попередній — під час влаштування на роботу та періодичні — протягом трудової діяльності. Періодичні медогляди проводить комісія у складі терапевта, невропатолога та офтальмолога раз на два роки.

Натомість у пункті 5.2.4 таблиці додатка 4 до Порядку № 246 йдеться:

Користувачі ПЕОМ з ВДТ мають проходити медичний огляд раз на рік. Проводить його комісія у складі невропатолога, офтальмолога, оториноларинголога.

Як діяти у цьому випадку?

У разі якщо норма закону чи іншого нормативно-правового акта, виданого на підставі закону, або якщо норми різних законів чи різних нормативно-правових актів неоднозначно (множинно) трактують права й обов’язки суб’єкта господарювання або повноваження органу державного нагляду (контролю), таку норму трактують в інтересах суб’єкта господарювання.

Підстава — частина сьома статті 4 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» від 05.04.2007 № 877-V.