Кваліфікаційний рівень інженера з охорони праці

12 квітня 2017
1004
Середній бал: 5 із 5

Запитання

Яка освітньо-кваліфікаційна підготовка є достатньою для виконання обов’язків інженера з охорони праці?

Відповідь

Кваліфікаційні вимоги до інженера з охорони та начальника відділу охорони праці передбачають у особи наявність вищої освіти відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Ця вимога міститься:

  • у розділі «Професіонали» підрозділ 28,
  • розділ «Керівники» підрозділ 50,

Випуску 1 «Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників.

Освіта відповідно до напрямку вказує на наявність спеціальних знань (кваліфікацію) за конкретними видами виробничої діяльності.

Зверніть увагу!

Призначати інженером з охорони праці енергетичної галузі особу, наприклад, з гуманітарною освітою – неправильно.

Кваліфікація – це рівень спеціальних знань та практичних навичок, який дозволяє працівникові виконувати роботу певного ступеня складності (ДСТУ 3138-95 «Організація промислового виробництва. Праця та заробітна плата»).

Кваліфікований робітник – це освітньо-кваліфікаційний рівень робітника, який на основі повної або базової загальної середньої освіти здобув спеціальні уміння та знання, має відповідний досвід їх застосування для вирішення професійних завдань у певній галузі народного господарства (п.14 Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту), затв. постановою КМУ від 20.01.1998 № 65).