Директор — інженер з охорони праці за сумісництвом

31 березня 2020
1327
Середній бал: 5 із 5

Запитання

Чи може директор працювати за сумісництвом інженером з охорони праці, якщо на підприємстві 11 працівників?

Відповідь

Ні, це неправомірно.

Засади функціонування служби охорони праці визначає стаття 15 Закону про охорону праці.

Посадова інструкція провідного інженера з охорони праці

Підприємства, де менше 20-ти працівників, мають право залучати з цією метою сторонніх спеціалістів на договірних засадах (ст. 15 Закону про охорону праці).

Якщо на підприємстві 20-49 працівників, функції служби охорони праці можуть виконувати за сумісництвом особи, які мають відповідну підготовку (ст. 15 Закону про охорону праці).

Служба охорони праці підпорядковується безпосередньо роботодавцю (ч. 4 ст. 15 Закону про охорону праці).

Роботодавець має забезпечити функціонування системи управління охороною праці:

  • створити службу і призначити посадових осіб, які забезпечують розв’язання питань охорони праці;
  • затвердити інструкції про обов’язки, права та відповідальність за виконання функцій, покладених на службу охорони праці;
  • контролювати дотримання обов’язків, покладених на службу охорони праці.

Якщо директор виконуватиме обов’язки інженера з охорони праці за сумісництвом, то контролюватиме свою роботу. Тобто маємо конфлікт інтересів. Щоб уникнути конфлікту інтересів, залучіть стороннього спеціаліста на договірних умовах або прийміть за сумісництвом працівника підприємства, що пройшов навчання з охорони праці. Так уникнете конфлікту інтересів та дотримаєте Закону про охорону праці.