Гроші замість спецодягу та спецвзуття

17 березня 2020
121
Середній бал: 5 із 5

Запитання

Чи може роботодавець замість спеціального одягу та спеціального взуття видавати працівникові відповідну грошову суму?

Відповідь

Відповідно до вимог ст. 163 Кодексу законів про працю України (КЗпП України), ст. 8 Закону України «Про охорону праці» роботодавець зобов’язаний забезпечити за власні кошти придбання спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту й безоплатно забезпечити ними працівників. Згідно зі ст. 164 КЗпП України не дозволяється видавати замість спеціального одягу чи спеціального взуття працівникам грошові суми для їх придбання або матеріали для їх виготовлення.

Власник або уповноважений ним орган повинен компенсувати працівникові витрати на придбання спецодягу та інших засобів індивідуального захисту, якщо встановлений нормами строк видачі цих засобів порушено і працівник був змушений придбати їх за власні кошти.

Компенсація всіх витрат здійснюється на умовах, передбачених колективним договором (п. 7 розд. ІІІ Мінімальних вимог безпеки і охорони здоров’я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці). Для її отримання працівник має надати відповідні документ (товарний або касовий чек).

За відсутності у працівника документів, які підтверджують сплачену суму, компенсація має проводить на умовах, що передбачені колективним договором. Така компенсація (як правило) проводиться за роздрібними цінами підприємства-виробника. У разі дострокового зносу цих засобів не з вини працівника, власник або уповноважений ним орган зобов’язаний замінити їх за власні кошти.