Медогляди працівників, які виконують роботи на висоті

10 квітня 2017
4211
Середній бал: 5 із 5

Запитання

Чи повинні проходити медогляд та психофізіологічну експертизу працівники, які виконують роботи на висоті? Які нормативні акти регулюють дане питання?

Відповідь

Роботи верхолазні та на висоті відносяться до робіт з підвищеною небезпекою (п. 94 Переліку робіт з підвищеною небезпекою, затв. наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 № 15).

Роботи на висоті, верхолазні роботи та роботи, пов’язані з підійманням на висоту відносяться до робіт, де є потреба у професійному доборі (п. 4 таблиці Переліку робіт, де є потреба у професійному доборі, затв. наказом МОЗ та Держнаглядохоронпраці від 23.09.1994 № 263/121).

Періодичність медоглядів осіб, які залучаються до робіт на висоті, верхолазних робіт та робіт, пов’язаних з підійманням на висоту становить 1 раз на 2 роки (п. 1 таблиці Додатку 5 Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затв. наказом МОЗ від 21.05.2007 № 246, далі – Порядку № 246). Для осіб віком до 21 року – щорічно (п. 1.3 Розділу І Порядку № 246).

Працівники, які зайняті на роботах, що потребують профдобору, повинні надати комісії з проведення медичних оглядів закладів охорони здоров’я висновок психофізіологічної експертизи (п. 2.13 Розділу ІІ Порядку № 246). Періодичність проведення психіатричних оглядів для працівників, зайнятих на роботах підвищеної небезпеки (у тому числі роботах на висоті) – 1 раз на 5 років (п.7 таблиці Переліку медичних психіатричних протипоказань щодо виконання окремих видів діяльності (робіт, професій, служби), що можуть становити безпосередню небезпеку для особи, яка провадить цю діяльність, або оточуючих, затв. постановою КМУ від 27.09.2000 № 1465, у редакції постанови КМУ від 10.10.2012 № 924).

Додаток 5 Вимоги безпеки при роботі на висоті, затв. заступником Міністра цивільної авіації від 30.05.1987 № 26/И (НПАОП 0.00-7.07-87) містить 20 медичних протипоказань щодо допуску до роботи на висоті і пов’язаних з підійманням на висоту (верхолазника).