Атестація робочого місця оператора заправної станції

19 лютого 2020
266
Середній бал: 5 із 5

Запитання

Чи потрібно атестувати робоче місце оператора заправної станції?

Відповідь

Автозаправні станції є об’єктами підвищеної небезпеки.

Професія оператора автозаправних станцій, зайнятого роботою на бензозаправленні та заправленні мастильними матеріалами, передбачена позицією 116 в розділі XXXIII «Загальні професії в усіх умовах господарства» у Списку виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими і важкими умовами праці, зайнятість працівників на роботах, в яких дає право на щорічну додаткову відпустку, затвердженому постановою КМУ «Про затвердження Списків виробництв, робіт, цехів, професій і посад, зайнятість працівників в яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці» від 17.11.1997 № 1290.

Як виконувати роботи підвищеної небезпеки

Згідно зі ст. 7 Закону України «Про охорону праці» працівники, зайняті на роботах з важкими та шкідливими умовами праці, безоплатно забезпечуються:

  • лікувально-профілактичним харчуванням;
  • молоком або рівноцінними харчовими продуктами;
  • газованою солоною водою.

Крім того, вони мають право на:

  • оплачувані перерви санітарно-оздоровчого призначення;
  • скорочення тривалості робочого часу;
  • додаткову оплачувану відпустку;
  • пільгову пенсію;
  • оплату праці у підвищеному розмірі та інші пільги і компенсації, що надаються в порядку, визначеному законодавством.
Зверніть увагу! Нещодавно Держпраці уповноважили продовжувати дію дозволів на небезпечні роботи

Доплата за умовами праці сьогодні встановлюється чинним в Україні Порядком, затвердженим постановою Державного Комітету СРСР з праці і соціальних питань та Секретаріату Всесоюзної Центральної Ради професійних спілок від 03.10.1986 № 387/22-78 «Про затвердження Типового положення про оцінку умов праці на робочих місцях і порядку застосування галузевих переліків робіт, за якими можуть установлюватися доплати робітникам за умови праці». Конкретні розміри доплат за роботу із шкідливими та важкими умовами праці визначаються за результатами атестації робочих місць за шкалою передбаченою названим Типовим положенням.

Якщо на робочому місці за результатами атестації робочих місць за умовами праці встановлено перевищення допустимої концентрації хімічних речовин, зазначених у Переліку хімічних речовин, затвердженому наказом МОЗ СРСР від 04.11.1987 № 4420-87, молоко або інші рівноцінні продукти мають видатися відповідним працівникам безкоштовно.

Роботодавець, який не володіє спеціальними знаннями, не може визначити шкідливість виробничого фактору, не провівши атестацію робочого місця. Керівник підприємства повинен організувати та провести на своєму підприємстві атестацію, якщо його виробництво (технологічні процеси, обладнання, сировина, продукція) є потенційним джерелом шкідливих та небезпечних факторів, які можуть несприятливо впливати на здоров’я працівників відповідно до ст. 13 Закону України «Про охорону праці», а також до п. 4 Порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці, затвердженого постановою КМУ від 01.08.1992 № 442.

Атестація проводиться атестаційною комісією, склад і повноваження якої визначаються наказом по підприємству, організації у терміни, передбачені колективним договором, але не рідше ніж один раз на п’ять років відповідно до п. 4 Порядку № 442.

Нагадуємо, що за несвоєчасне та неякісне проведення атестації робочого місця за умовами праці керівник підприємства несе відповідальність відповідно до ч. 1 ст. 41 Кодексу законів про адміністративні правопорушення.

Джерело: Управління Держпраці у Чернігівській області