Розміщення інструкцій з охорони праці на робочих місцях

28 січня 2020
891
Середній бал: 5 із 5

Запитання

Чи потрібно розміщувати інструкції на робочих місцях?

Відповідь

Інструкції з охорони праці не розмістили на робочих місцях. Чи є це порушенням? Видачу інструкцій на підприємстві здійснюють відповідно до пункту 4 розділу V Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 29.01.1998 № 9 (НПАОП 0.00-4.15-98).

Примірники інструкцій видають працівникам безпосередні керівники, коли проводять первинний інструктаж у порядку, встановленому роботодавцем, або розміщують на їх робочих місцях. Такий порядок роботодавець установлює внутрішнім локальним нормативним актом — наприклад, Положенням про порядок розробки та обігу інструкцій з охорони праці суб’єкта господарювання. Якщо в цьому документі передбачено розміщення інструкцій на робочих місцях, то їх відсутність слід вважати порушенням.

Коли переглядати інструкцію