Поновлення наказу про створення комісії з перевірки знань

10 грудня 2020
1612
Середній бал: 5 із 5

Запитання

Чи потрібно щороку видавати наказ про створення комісії з перевірки знань, якщо склад комісії не змінився?

Відповідь

Для перевірки знань працівників із питань охорони праці на підприємстві роботодавець наказом або розпорядженням створює комісію з перевірки знань з питань охорони праці (п. 3.9 Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 № 15; НПАОП 0.00-4.12-05).

Як організувати навчання з охорони праці на підприємстві

Роботу комісії очолює голова — керівник підприємства або його заступник, який опікується охороною праці. До складу комісії входять спеціалісти служби охорони праці, представники юридичної, виробничих, технічних служб, представник профспілки або уповноважена найманими працівниками особа з питань охорони праці. Комісія є правочинною, якщо до її складу входять не менше трьох осіб.

НПАОП 0.00-4.12-05 не містить вимогу щорічно видавати наказ про створення комісії. Документ поновлюють, якщо змінився склад комісії.