Атестація робочих місць при зміні назви юридичної особи

3 грудня 2019
656
Середній бал: 5 із 5

Запитання

Підприємство змінило назву. Чи потрібно проводити атестацію робочих місць?

Відповідь

Приклад розрахунку доплат за роботу в шкідливих умовах

Якщо підприємство змінило лише свою назву, керівництво може прийняти рішення поширити на працівників результати атестації робочих місць за умовами праці (на період її дії), яку провели на підприємстві з попередньою назвою. Обов’язкова умова — на підприємстві з новою назвою не змінилися умови праці.

Керівник має оформити таке рішення відповідним наказом підприємства. Отже, працівники збережуть установлені їм за результатами атестації пільги та компенсації за роботу зі шкідливими і важкими умовами праці, зокрема право на пенсію за віком на пільгових умовах.

Умови праці визначають устаткування, технологія, предмети та продукти праці, система захисту працівників, обслуговування робочих місць і зовнішні чинники, які залежать від стану виробничих приміщень, що створюють певний мікроклімат.

У разі, якщо на підприємстві змінили не лише назву, а й умови праці, або новоутворене підприємство (організація) не є правонаступником підприємства, що реорганізується, потрібно обов’язково в найкоротший строк провести атестацію.

Згідно з п. 10 Порядку застосування Списків № 1 і № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників при обчисленні стажу роботи, що дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, затвердженого наказом Мінпраці від 18.11.2005 № 383, щоб підтвердити стаж роботи зі шкідливими і важкими умовами праці, необхідно подати:

  • трудову книжку, в якій належно оформлені записи про займану посаду і період виконуваної роботи;
  • виписку з наказу по підприємству про проведення атестації на відповідному робочому місці.

Як визначити тривалість роботи із шкідливими умовами праці

Якщо у трудовій книжці немає відомостей, що визначають право на пенсію на пільгових умовах, подають уточнювальну довідку відповідно до п. 20 Порядку підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, затвердженого постановою КМУ від 12.08.1993 № 637.

У довідці вказують:

  • періоди роботи, що зараховують до спеціального стажу;
  • професію або посаду;
  • характер виконуваної роботи;
  • розділ, підрозділ, пункт, найменування списків або їх номери, куди включають цей період роботи;
  • первинні документи за час роботи, на підставі яких видають цю довідку.

Отже, зміни у назві підприємства потрібно обов’язково підтвердити первинними документами. Вони стануть у пригоді, щоб підтвердити стаж роботи зі шкідливими і важкими умовами праці відповідних працівників.