Хто зберігає документи з навчання з питань охорони праці

19 листопада 2019
250
Середній бал: 5 із 5

Запитання

На підприємстві провели навчання та перевірку знань працівників із питань охорони праці. Хто має зберігати відповідну документацію — служба охорони праці чи служба кадрів?

Відповідь

Навчання та перевірку знань працівників із питань охорони праці проводять за Типовим положенням про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженим наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 № 15.

5 запитань про навчання та інструктажі з охорони праці

Відповідно до пункту 3.3 цього документа організацію навчання та перевірки знань працівників із питань охорони праці, зокрема під час професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації, здійснюють працівники служби кадрів або інші спеціалісти, яким роботодавець доручив організувати цю роботу.

Однак інший нормативно-правовий акт — Типове положення про службу охорони праці, затверджене наказом Держнаглядохоронпраці від 15.11.2004 № 255 — зазначає, що забезпечити належне оформлення і зберігання документації з питань охорони праці є функцією служби охорони праці (п. 3.7).

Тому, якщо роботодавець доручив організацію навчання службі кадрів, то певну документацію щодо навчання — навчальні матеріали, списки, журнали обліку теоретичного навчання тощо — може зберігати служба кадрів, а документацію щодо результатів навчання — протоколи перевірки знань, копії посвідчень — служба охорони праці.

У будь-якому разі порядок зберігання документації доцільно визначити у Положенні про навчання з питань охорони праці суб’єкта господарювання.