Право заточувальника деревообробного інструменту на пільгову пенсію за Списком № 2

30 вересня 2019
149
Середній бал: 5 із 5

Запитання

Чи має право на пільгову пенсію за Списком № 2 заточувальник деревообробного інструменту?

Відповідь

Право на пенсію за віком на пільгових умовах (далі — пільгова пенсія) мають працівники, зайняті повний робочий день на підземних роботах, роботах із особливо шкідливими й особливо важкими, із шкідливими і важкими умовами праці, за Списками № 1 і № 2, затвердженими КМУ, і за результатами атестації робочих місць за умовами праці (далі — атестація), (ст. 13 Закону України «Про пенсійне забезпечення» від 05.11.1991 № 1788-ХІІ).

Тобто пільгові пенсії призначають за таких умов:

  • професії (посади) та виробництво наявні у відповідному Списку;
  • шкідливі умови праці працівника підтвердили за результатами атестації упродовж повного робочого дня (не менше ніж 80%), встановленого для цього виробництва, робіт, професій та посад.

Якщо немає хоча б однієї з цих умов, працівник не матиме права на пільгову пенсію.

Робітників, зайнятих обдиранням, точінням, різанням, шліфуванням металевих виробів та інструменту абразивними кругами сухим способом, передбачає підрозділ 12 «Інші професії оброблення металу» розділу ХІV «Оброблення металу» Списку № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників на роботах із шкідливими і важкими умовами праці, зайнятість в яких повний робочий день дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, затвердженого постановою КМУ від 24.06.2016 № 461.

Розділи «Загальні професії» Списків № 1 і № 2, а також підрозділи «Інші професії оброблення металу» розділу ХІ Списку № 1 та розділу ХІV Списку № 2 застосовують на всіх підприємствах, незалежно від їх відомчого підпорядкування і форм власності, де виконують відповідні роботи.

Отже, заточувальник деревообробного інструменту може мати право на пільгову пенсію за Списком № 2. Умова — він повний робочий день має бути зайнятим точінням інструменту абразивними кругами сухим способом та це право підтвердили йому за результатами атестації.

Слід нагадати, що атестацію проводять у строки, передбачені колективним договором, але не рідше разу на п’ять років.