Організація інструктажів з питань охорони праці

23 вересня 2019
933
Середній бал: 5 із 5

Запитання

Чи можна проводити інструктажі телефоном?

Відповідь

Працівники залізничної станції, коли заступають на зміну, мають пройти цільовий, повторний, позаплановий інструктажі. Місце їх роботи розташоване далеко від керівника. Призначити керівника з тих, що працюють на віддаленій дільниці, неможливо через поважні причини, тому виникає питання про проведення таким працівникам цільового, повторного, позапланового інструктажів телефоном.

Повторний інструктаж з охорони праці зразок програми

Як організувати інструктажі з питань охорони праці, регламентує глава 6 Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 № 15 (далі — Типове положення).

Працівники мають пройти інструктажі на робочому місці, а потім — перевірку знань відповідних інструкцій із охорони праці. Перевірку знань проводить керівник підрозділу або інша посадова особа, яку призначили керівником робіт. Після інструктажу та перевірки знань у Журналі інструктажів із питань охорони праці на робочому місці роблять записи і ставлять підписи особа, яка інструктувала, та працівник, який пройшов інструктаж. Якщо  роботи виконують за нарядом-допуском, відповідні записи і підписи роблять у наряді-допуску.

Перевірити знання працівників телефоном неможливо. Типове положення не передбачає дистанційні інструктажі за допомогою телефону. Не може бути поважних причин, щоб не виконати вимоги нормативно-правових актів із охорони праці щодо забезпечення безпеки праці працівників.