Право на скорочений робочий тиждень психолога-судового експерта

2 жовтня 2019
114
Середній бал: 5 із 5

Запитання

Чи має право на скорочений робочий тиждень психолог-судовий експерт?

Відповідь

Насамперед звертаємо увагу, що професійної назви роботи «Психолог-судовий експерт» немає у Національному класифікаторі України ДК 003:2010 «Класифікатор професій», затвердженому наказом Держспоживстандарту від 28.07.2010 № 327 (далі — Класифікатор професій). Класифікатор професій містить професійні назви робіт «Лікар-судово-психіатричний експерт» та «Лікар‑психолог».

СкачатиПерелік робіт, де є потреба у професійному доборі

Відповідно до норм Класифікатора професій не можна самостійно утворювати розширені (подвійні) назви професій (посад) через дефіс. Виняток — лише ті, які передбачає Класифікатор професій.

Тож радимо назву професії зробити відповідною Класифікатору професій із урахуванням характеру фактично виконуваної роботи.

Неправильний або неточний запис відомостей про роботу виправляє власник або уповноважений ним орган, який його зробив. Виправлені відомості про роботу мають повністю відповідати оригіналу наказу або розпорядження (п. 2.6, 2.9 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Мінпраці, Мін’юсту, Мінсоцзахисту від 29.07.1993 № 58).

Кваліфікаційні характеристики зазначених професій передбачає випуск 78 «Охорона здоров’я» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого наказом МОЗ від 29.03.2002 № 117.

Скорочену тривалість робочого тижня за роботу із шкідливими умовами праці встановлюють працівникам відповідно до Переліку виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня, затвердженого постановою КМУ від 21.02.2001 № 163 (далі — Перелік).

Право на скорочену тривалість робочого часу — 30 год на тиждень — має лише лікар-судово-медичний експерт, зокрема керівник відділу, відділення, який працює з трупами та трупним матеріалом (підрозд. «Бюро судово-медичної експертизи» розд. 32 «Охорона здоров’я, освіта та соціальна допомога» Переліку). Інші посади лікарів цей підрозділ не передбачає.

Медичним працівникам, посад яких немає у розділі 32 Переліку, тривалість робочого тижня встановлюють відповідно до наказу МОЗ «Про затвердження норм робочого часу для працівників закладів та установ охорони здоров’я» від 25.05.2006 № 319. Наприклад, для лікарів бюро судово-медичної експертизи норма робочого часу становить 38,5 год на тиждень.