Режим роботи в цеху для сушіння зерна

12 серпня 2019
174
Середній бал: 5 із 5

Запитання

На підприємстві, яке виготовляє комбікорми, створили цех для сушіння зерна. Працівників направили на навчання, офіційно їх оформили, але директор хоче запровадити роботу «доба через дві». Чи законно так робити?

Відповідь

Режим роботи належить до чинників, що характеризують напруженість праці. Відповідно до розділу 5 таблиці додатка 16 «Класи умов праці за показниками напруженості праці» Державних санітарних норм та правил «Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу», затверджених наказом МОЗ України 08.04.2014 № 248, режим праці з тривалістю робочого дня понад 8 годин та тризмінна робота (з роботою в нічну зміну) зараховують до шкідливих умов праці класу 3.1, а нерегулярну змінність із роботою в нічний час, роботу виключно в нічну зміну — шкідливих умов праці класу 3.2.

Як визначити тривалість роботи із шкідливими умовами праці

Оскільки роботи з тривалістю зміни понад 8 год. та вахтовий метод зараховують до складних випадків умов праці, то ці умови праці мають оцінювати з урахуванням показників професійної захворюваності, функціонального стану організму та захворюваності за даними облікової медичної документації працівника.

Відповідно до п. 13 Типових правил внутрішнього трудового розпорядку для робітників і службовців підприємств, установ, організацій, затверджених постановою Держкомпраці України від 20.07.1984 № 213, при змінних роботах тривалість змін понад 8 год. 15 хв. можуть запроваджувати з дозволу міністерства (відомства), погодженого з відповідним центральним (комітетом) профспілки або радою профспілок.

Наголосимо, що зміна режиму роботи працівника належить до істотних змін умов праці, з якими працівник має бути повідомлений не пізніше ніж за два місяці (ст. 32 Кодексу Законів про працю України).