Перевірка справності запобіжних клапанів

21 серпня 2019
2606
Середній бал: 5 із 5

Запитання

Чи може підприємство самостійно перевіряти справність запобіжних клапанів?

Відповідь

Перевірка справності запобіжних клапанів належить до випробування. Технічний огляд, випробування, експертне обстеження, технічне діагностування посудин, що працюють під тиском понад 0,05 МПа, мають право проводити ті підприємства, які отримали відповідний Дозвіл від Держпраці на спроможність виконувати такий вид робіт (п. 10 дод. 3; п. 1 дод. 2 до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затвердженого постановою КМУ від 26.10.2011 № 1107).

СкачатиТаблиця періодичності технічних оглядів посудин, що працюють під тиском

Зареєстровані в органах Держтехнагляду посудини опосвідчує державний інспектор Держтехнагляду. День проведення технічного опосвідчення посудини визначає адміністрація підприємства і попередньо погоджує інспектор Держтехнагляду. Адміністрація підприємства зобов’язана не пізніше ніж за п’ять днів інформувати інспектора про технічне передбачуване опосвідчення посудини. Якщо інспектор не з’явився у визначений строк, адміністрація підприємства може самостійно провести опосвідчення комісією, яку призначає наказом керівник підприємства. Результати проведеного і строк наступного опосвідчення заносять до паспорта посудини та підписують усі члени комісії. Копію цього запису направляють до місцевого органу Держтехнагляду не пізніше ніж через п’ять днів після опосвідчення (п. 6.3.8, 6.3.21, 6.3.22 Правил безпеки і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском, затверджених Держгіртехнаглядом СРСР від 27.11.1987; НПАОП 0.00-1.59-87*).

Дозвіл на введення в експлуатацію посудини, що підлягає реєстрації в органах Держтехнагляду, інспектор видає після її реєстрації, технічного опосвідчення, перевірки організації обслуговування та нагляду. Дозвіл на введення в експлуатацію посудини записується до її паспорта (п. 6.4.1, 6.4.3 НПАОП 0.00-1.59-87).

Технічне опосвідчення посудин, не зареєстрованих в органах Держтехнагляду, можуть проводити без участі інспектора Держтехнагляду спеціально уповноважені працівники — особи, відповідальні з нагляду за технічним станом та експлуатацією посудин.