Звільнення працівника, який ухиляється від обов’язкового медогляду

20 червня 2019
394
Середній бал: 5 із 5

Запитання

Чи можна звільнити працівника, який ухиляється від обов’язкового медогляду?

Відповідь

Стаття 159 Кодексу законів про працю України (КЗпП України) зобов’язує працівників проходити у встановленому порядку попередні та періодичні медичні огляди.

Згідно зі ст. 169 КЗпП України обов’язкові попередні (при прийнятті на роботу) і періодичні (протягом трудової діяльності) медичні огляди проводяться для працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, та щорічно для осіб віком до 21 року.

Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21.05.2007 № 246 (далі — Порядок).

Тест «Чи знаєте ви, як проводити медичні огляди працівників»

Попередній медичний огляд проводиться під час прийняття на роботу з метою:

  • визначення стану здоров’я працівника і реєстрації вихідних об’єктивних показників здоров’я та можливості виконання без погіршення стану здоров’я професійних обов’язків в умовах дії конкретних шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу;
  • виявлення професійних захворювань (отруєнь), що виникли раніше при роботі на попередніх виробництвах, та попередження виробничо зумовлених і професійних захворювань (отруєнь).

Відповідно до ст. 46 Кодексу законів про працю України та розділу ІІІ Порядку роботодавець має право в установленому законодавством порядку притягнути працівника, який ухиляється від проходження обов’язкового медичного огляду, до дисциплінарної відповідальності та відсторонити його від роботи без збереження заробітної плати».

Джерело: Управління Держпраці у Черкаській області