Посада працівника не відповідає Класифікатору професій. Що робити?

22 травня 2019
648
Середній бал: 5 із 5

Запитання

На підприємстві провели атестацію робочих місць, а потім з’ясували, що посада працівника не відповідає Класифікатору професій. Помилку виправили. Чи потрібно знову проводити атестацію, щоб працівник отримав право на пільги за роботу із шкідливими та важкими умовами праці? Чи достатньо того, що його посада тепер записана правильно?

Відповідь

Не зрозуміло, як на підприємстві провели атестацію робочих місць за умовами праці, адже ще на підготовчому етапі атестаційна комісія мала встановити на підставі Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (далі — ДКХП) відповідність найменування професій і посад працівників, зайнятих на цих робочих місцях, характеру фактично виконуваних робіт. Це є одним з основних завдань атестаційної комісії підприємства (п. 2.3 Методичних рекомендацій для проведення атестації робочих місць за умовами праці, затверджених постановою Мінпраці від 01.09.1992 № 41).

Від точної та повної назви професії (посади) залежить те, чи правильним буде перелік робочих місць, що підлягають атестації, а також обсяг пільг і компенсацій, на які матимуть право працівники за роботу із шкідливими та важкими умовами праці.

Найперше необхідно уважно проаналізувати фактично виконувані працівниками роботи та з’ясувати, чи відповідають вони кваліфікаційним характеристикам, що встановлені для конкретної професії у ДКХП.

Потім слід обов’язково перевірити, чи відповідають професії (посади), внесені до штатного розпису підприємства, Національному класифікатору України ДК 003:2010 «Класифікатор професій» (затверджений наказом Держспоживстандарту від 28.07.2010 № 327; далі — КП).

Записи до трудових книжок про найменування роботи, професії або посади, на яку прийнято працівника, виконують відповідно до найменування професій і посад, зазначених у КП (п. 2.14 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Мінпраці, Мін’юсту, Мінсоцзахисту від 29.07.1993 № 58; далі — Інструкція № 58).

Якщо назва посади не відповідає КП, слід проаналізувати завдання і обов’язки, які працівник фактично виконує, та підібрати назву посади згідно з наявними у КП професійними назвами, з урахуванням кваліфікаційних вимог, установлених у відповідному випуску ДКХП.

Отже, таку невідповідність слід усунути ще до складання переліку робочих місць, що підлягають атестації.

Атестація робочих місць за умовами праці: які переліки скласти

Неправильний або неточний запис відомостей про роботу має виправити власник або уповноважений ним орган, який зробив відповідний запис. Виправлені відомості про роботу мають повністю відповідати оригіналу наказу або розпорядження (п. 2.6, 2.9 Інструкції № 58).

Спочатку атестаційна комісія приймає рішення внести зміни до штатного розпису, трудових книжок і увідповіднити їх КП. Потім голова атестаційної комісії подає роботодавцю доповідну записку, до якої додає протокол засідання атестаційної комісії з результатами аналізу трудових книжок і штатного розпису. У доповідній записці доцільно навести приклади доречних назв для тих посад (професій), що не відповідають КП. Також слід зазначити соціальне значення правильного запису професії (посади) для працівників, зайнятих на роботах із шкідливими та важкими умовами праці.

Перевірте себе

Посада працівника не відповідає Класифікатору професій. Що робити?
У наступному номері Довідникапропонуємо разом з нашим експертом розглянути зображені на фото типові порушення норм охорони праці у різних галузях, зокрема під час робіт підвищеної небезпеки.